Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferința națională: „Domiciliul și reședința obișnuită în dreptul național și dreptul european”, 2021

sâmbătă , 15 mai 2021
miercuri , 09 martie 2022 (actualizat)

Scurtă invitație: Domiciliul și reședința obișnuită sunt concepte raportat la care se configurează soluții legislative și mecanisme de protecție diverse, atât în dreptul național, cât și în cel european. Conferința își propune să exploreze, dintr-o perspectivă pluridisciplinară, ipostazele diverse ale celor două noțiuni, oferind cercetătorilor în domeniul dreptului prilejul de a prezenta propriile chei interpretative. Conferința se va desfășura on-line, urmând ca lucrările să fie publicate într-un număr special al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Seria Drept (revistă indexată în trei BDI)

Data evenimentului: 15 mai 2021

Comitetul științific al conferințeiProf. univ. dr. Tudorel TOADER, Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU; Conf. univ. dr. Oana GHIȚĂ; Conf. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; Conf. univ. dr. Lucia IRINESCU; Conf. univ. dr. Nicoleta DOMINTE; Conf. univ. dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI; Conf. univ. dr. Cosmin DARIESCU; Conf. univ. dr. Septimiu PANAINTE

Comitetul de organizare: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Lect. univ. dr. Mihai DUNEA, Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ

Programul conferinței

PANEL CENTRAL – orele 11.00 – 13.30

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Ioana Maria COSTEA

11.00 – 11.30 - Tudorel TOADER, Ionuț Alexandru TOADER – Protecția penală a domiciliului în spațiul european

11.30 – 12.00 - Oana GHIȚĂ - Rolul si consecintele juridice ale resedintei obisnuite a copilului

12.00 – 12.30 - Carmen Tamara UNGUREANU - Rolul domiciliului în responsabilitatea socială a grupurilor transnaționale de societăți în Uniunea Europeană / The role of domicile in the social responsibility of transnational groups of companies in the European Union

12.30 – 13.00 - Ioana Maria COSTEA - Drumul spre Itaca sau unde este acasă în materie fiscală? / The long road to Ithaca or where fiscal residence is?

13.00 – 13.30 - Andra-Roxana TRANDAFIR - Violarea sediului profesional. Obiectul protecției. Comparație cu violarea de domiciliu / Tresspassing in professional offices. Object of protection. Comparison with tresspassing

 SECȚIUNEA DREPT PUBLIC – orele 14.00 – 15.40

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Carmen MOLDOVAN

14.00 – 14.20 - Aura-Elena AMIRONESEI - Planning-ul fiscal ante-2021 al giganților publicitari. Sustragerea veniturilor din publicitate de la impozitare. Rolul domiciliului fiscal. Perspective pentru viitor / 2021 ex-ante fiscal planning of online advertising giants. Tax avoidance for online advertising revenues. The role of tax residency. Prospects for the future

14.20 – 14.40 - Marius Nicolae BALAN - Considerații privind inviolabiitatea domiciliului / Some Considerations Regarding the Inviolability of Domicile

14.40 – 15.00 - Marius - Cosmin MACOVEI, Rareș - Vasile VORONEANU - POPA, Richard CONSTANTINESCU - Noțiunile de domiciliu și reședință în contextul asigurărilor de sănătate / The notions of domicile and residence in the context of health insurance

15.00 – 15.20 - Carmen MOLDOVAN - Consecințe ale principiul nereturnării refugiaților în dreptul internațional / Consequences of the principle of non-refoulement of refugees in International Law

15.20 – 15.40 - George Claudiu PUPAZAN - Considerații cu privire la locul de muncă al funcționarului public / Considerations regarding of a civil servant’s workplace

 SECȚIUNEA DREPT EUROPEAN ȘI STUDII EUROPENE – orele 14.00 – 15.20

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Andra IFTIMIEI

14.00 – 14.20 - Alina GENTIMIR - Plurivalența conceptului de domiciliu în jurisprudența instanțelor europene

14.20 – 14.40 - Andra IFTIMIEI - Studiu de drept comparat privind fenomenul „homelessness” sau despre persoanele fără domiciliu. Cauze, măsuri și soluții / Comparative law study on the phenomenon of "homelessness". Causes, measures and solutions

14.40 – 15.00 - Camelia MIHĂILA - Noțiunea de domiciliu și dreptul la viață privată în jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului / The notion of domicile and the right to privacy in the relevant case law of the European Court of Human Rights

15.00 – 15.20 - Daniel PETRACHE, Alin-Ionuț BADEA - „Domiciliul” societăților în Regulamentul Bruxelles I bis / The "domicile" of companies under Brussels I bis Regulation

 SECȚIUNEA ȘTIINȚE PENALE – orele 14.00 – 16.00

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Mihai DUNEA

14.00 – 14.20 - Mirela Mihaela APOSTOL - Violarea sediului profesional - aspecte controversate

14.20 – 14.40 - Daniel ATASIEI - Autorulota - vehicul sau locuință din punct de vedere procedural în cazul unei percheziții?

14.40 – 15.00 - Mihai DUNEA - Analiza unor implicații ale reflectării pe plan penal a conceptelor de „domiciliu” și „reședință” / Analyzing some implications of the criminal reflection of the concepts of "domicile" and "residence"

15.00 – 15.20 - Maria-Ioana Mărculescu-Michinici, Mihai Dunea, Costică Ciocan - Considerații privind elementele constitutive ale infracțiunii de violare de domiciliu sub aspectul laturii subiective / Considerations concerning the constituent elements of domicile violation in terms of the subjective side

15.20 – 15.40 - Cristina NICORICI - Domiciliul și reședință – spațiile în care este ocrotită viața privată prin mijloace de drept penal conform art. 226 C. pen. / Home and residency – spaces in which private life is protected by means of criminal law according to art. 226 Criminal Code

15.40 – 16.00 - Gheorghe POPA - Violarea de domiciliu cu folosirea situației de serviciu

 SECȚIUNEA DREPT PRIVAT

Link conectare Microsoft TEAMS

Panel I – orele 14.00 – 15.40

Moderator Nicoleta Rodica DOMINTE

14.00 – 14.20 - Mirela Carmen DOBRILĂ - Avatarurile noțiunilor de domiciliu și reședință în materie succesorală în dreptul național și european / The Avatars Of Domicile and Residence In National And European Law On Succession

14.20 – 14.40 - Nicoleta Rodica DOMINTE - Ar putea fi considerat terroir-ul „domiciliul” denumirilor de origine? / Could terroir be considered the "domicile" of designations of origin?

14.40 – 15.00 - Marius-Ioan FLOARE - A Man's Home is His Castle – Câteva repere istorice europene ale evoluției conceptului de domiciliu în dreptul privat / A Man's Home is His Castle – European Historical Waypoints of the Evolution of the Concept of Domicile in Private Law

15.00 – 15.20 - Bianca Maria Carmen PREDESCU - Fundamentele juridice de drept privat ale noțiunilor de domiciliu și reședință obișnuită a persoanei fizice

15.20 – 15.40 - Aniela-Flavia ȚICĂU-SUDITU -  Ultima reşedinţă obişnuită / The Last Habitual Residence

 Panel II – orele 14.00 – 15.20

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Despina-Martha ILUCĂ

14.00 – 14.20 - Juanita GOICOVICI - Domiciliul consumatorului, drept criteriu de stabilire a competenței teritoriale a instanțelor. (In)eficacitatea clauzelor neuzuale derogatorii / Consumer’s domicile, as a criterion for the selection of the courts’ territorial competence. (In)efficiency of the derogatory unusual terms

14.20 – 14.40 - Despina-Martha ILUCĂ - Delocalizarea investiţiilor: prestarea transfrontalieră de servicii de finanţare participativă / Investment Delocalization: Cross-Border Provision of Crowdfunding Services

14.40 – 15.00 - Ramona Daniela STÂNGACIU - Soluționarea litigiilor care decurg din contractele de licență încheiate în comerțul internațional. Legea aplicabilă / Jurisdiction over disputes concerning licensing agreements in International Trade Law. Applicable law

15.00 – 15.20 - Dan Constantin TUDURACHE - Importanța domiciliului în executarea obligațiilor / Importance of domicile in performance of obligations

 Panel III – orele 14.00 – 15.40

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Ana-Maria GOLDAN

14.00 – 14.20 - Luiza Nicoleta GACHE - Aspecte teoretice și practice în dreptul intern și internațional privind stabilirea domiciliului minorului / Theoretical and practical aspects in domestic and international law regarding the establishment of the minor's domicile

14.20 – 14.40 - Ana-Maria GOLDAN - Două zile cu tata și două săptămâni cu mama! Dualitate rezidențială și echitate relațională: neajunsuri și beneficii / Two days with my father and two weeks with my mother! Residential duality and relational equity: disadvantages and benefits

14.40 – 15.00 - Lucia IRINESCU, O lume minunată cu multe jucării și două locuințe pentru copii / A wonderful world with many toys and two children's residence

15.00 – 15.20 - Florina Florentina MOROZAN, Domiciliul copilului și reședința sa obișnuită / The Child's Domicile And Habitual Residence

15.20 – 15.40 - Dan Andrei POPESCU - Reședința obișnuită a copilului nou-născut. Observații critice privind Hotărârea CJUE din 8 iunie 2017 în cauza C-111/17 PPU, OL c. PQ  / The Habitual Residence of the Newborn child. Critical Remarks on ECJ Judgement of 8 June 2017, case C-111/17, OL v. PQ

 Panel IV – orele 14.00 – 15.40

Link conectare Microsoft TEAMS

Moderator Nicolae-Horia ȚIȚ

14.00 – 14.20 - Luiza- Cristina GAVRILESCU - Relevanța determinării domiciliului participanților la procedura insolvenței în vederea îndeplinirii formalităților de citare și de comunicare / Relevance of determining the domicile of the participants in the insolvency proceedings in order to complete the citation and communication formalities

14.20 – 14.40 - Tudor-Matei RUSU - Soluționarea litigiilor dintre platformele de intermediere și utilizatorii acestora / Dispute resolution between online platforms and its users

14.40 – 15.00 - Ionela-Diana PĂTRAȘC-BĂLAN - Domiciliul reclamantului persoană fizică în contenciosul administrativ român. Examen de jurisprudență a Înaltei Curți de Casație și Justiție / The domicile of the natural person claimant in the Romanian administrative litigation. The Jurisprudence of the High Court of Cassation and Justice

15.00 – 15.20 - Ionuț Alexandru TOADER, Olga-Andreea URDA - Aspecte teoretice și practice privind rolul domiciliului în stabilirea competenței notarului public și al instanțelor judecătorești / Theoretical and practical aspects of the role of the domicile in determining the competence of the public notary and of the courts

15.20 – 15.40 - Nicolae-Horia ȚIȚ - Protejarea domiciliului în cadrul procedurilor de executare silită / Protection of residence in enforcement proceedings
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.