CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ „Dreptul şi justiţia într-o epocă a provocărilor”, în data de 24 octombrie 2016, începând cu ora 16

Secţiunea ŞTIINŢE PENALE

Științe penale - Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale în științele penale – Sala de Consiliu a Facultății de Drept, luni 24.10.2016, ora 16

Moderatori: Lector dr. Ioana Maria Mărculescu-Michinici & Lector dr. Mihai Dunea

Titlurile comunicărilor:

1. Profesor dr. Tudorel Toader, Marieta Safta, The evolution of criminal law through the constitutional review/ Evoluția dreptului penal prin controlul de constituționalitate

2. Lector dr. Maria Ioana Marculescu-Michinici, Legal transformations and jurisprudential adjustments regarding the (criminal) attempt/ Transformări legislative și adaptări jurisprudențiale cu privire la tentativă

3. Lector dr. Mihai Dunea, About the notion, the forms and the contents of the concept of "criminal legal report"/ Despre noțiunea, formele și conținutul conceptului de „raport juridic penal”

4. Lect.univ.dr. Daniel Atasiei, Unele observații privind soluționarea cauzei penale în complet de divergență

5. Conferențiar dr. Augustina Bolocan-Holban, Conferențiar dr. Mihaela Vidaicu, Tendencies in the penal policy of the Republic of Moldova/ Tendințele politicii penale în Republica Moldova

6. Lector dr. Rodica Burdușel, About the release solution for the food theft infraction/ Despre soluția de achitare pentru infracțiunea de furt de alimente

7. Lector dr. Gheorghe-Iulian Ioniță, Comments on the amendments of the texts stipulating the criminalization of deeds against intellectual property/ Observații referitoare la modificările textelor de incriminare a faptelor la regimul proprietății intelectuale

8. Conferențiar dr. Dorin Nastas, Implicit theories of the human being in law and psychology: similarities, differences, and emerging convergences/ Teorii implicite asupra ființei umane în drept si psihologie: similarități, diferențe și convergențe emergente

9. Asistent dr. Ancuța Elena Franț, Provocări contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal/ Contemporary issues regarding the use of expertise in criminal cases

10. Asistent dr. Anda Crișu-Cicîntă, The protection of the right to live in the regulations of the Criminal Code/ Protecția dreptului la viață în reglementarea Codului Penal

11. Doctorand Alexandru Porof, Considerations on the magistrate’s liability in point of committing abuse of office/ Considerații asupra răspunderii magistratului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu

12. Consilier juridic, Vasile Rusu, Considerations on the legislative aspects governing medical staff’s liability. Mediation in medical malpractice cases
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4692 sec.