CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ „Dreptul şi justiţia într-o epocă a provocărilor”, în data de 24 octombrie 2016, începând cu ora 16

Secţiunea DREPT PUBLIC

Drept public - Reforma administraţiei şi statul de drept - Amfiteatrul II6, luni 24.10.2016, ora 16

Moderatori: conferențiar dr. Marius Balan & lector dr. Dan Constantin Mâță

Titlurile comunicărilor:

1. Conferențiar dr. Ioana Maria Costea, Despre măsuri și sancțiuni administrative în materia fondurilor europene/ On administrative measures and sanctions in the field of European funds

2. Conferențiar dr. Marius Balan, Some considerations on budgetary balance from the perspective of the financial constitution/ Considerații asupra echilibrului bugetar din perspectiva constituției financiare

3. Lector dr. Dan Constantin Mâță, Regulatory perspectives in the administrative hierarchical classification of settlements in Romania/ Perspective normative în ierarhizarea administrativă a localităților din România

4. Lector dr. Augustin Vasile Fărcaş, The concept of guaranteeing, promoting and protecting human rights, by alingning national legislation with the international standards/ Ideea garantării, promovării şi protejării drepturilor omului prin racordarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale

5. Lector dr. Augustin Vasile Fărcaş, Opinions on the revised 2003 constitution articles which call into question the transfer of responsibilities from the national state to the EU institutions/ Reflecţii asupra unor texte din constituţia revizuită în 2003, prin care se pune în discuţie transferul unor atribuţii ale statului naţional către instituţiile europene

6. Lector dr. Carmen-Mariana Diaconu, Public policies on property right registration. Practical aspects/ Politici publice privind dreptul de proprietate. Aspecte practice

7. Lector dr. Iulian Muntean, Deficiencies in initiating a referendum in Republic of Moldova/ Deficiențele inițierii unui referendum în Republica Moldova

8. Asistent dr. Andra Iftimiei, The position of constitutional courts on family and marriage in the context of the proposal to revise the Romanian Constitution (art. 48)/ Poziția instanțelor constituționale cu privire la familie și casatorie in contextul propunerii de revizuire a Constituției României (art. 48)

9. Asistent dr. George-Claudiu Pupăzan, Human resource management at the administrative-territorial unit

10. Cercetător CS III Mihai Lupu, Is it ethics and law a desirable encounter anymore?

11. Doctorand Adelina Mihai, Defining the right to education. A universal challenge for the international law

12. Doctorand Elena Cristina Murgu, The legal conflict of a constitutional nature in the rule of law –between political conflict and the infringement of the constitutional loyalty/ Conflictul juridic de natură constituţională ȋn statul de drept – ȋntre conflict politic şi ȋncălcarea principiului constituţional  al loialităţii constituţionale

13. Doctorand Elisabeta Slabu, Does good administration represent a basic concept for the public administration reform in Romania?

14. Mediator Liliana Ștefan, Mediation as a part related to legal sciences – A challenge of the era / Medierea ca parte conexă a ştiinţelor juridice - Provocare a epociiFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4536 sec.