CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ „Dreptul şi justiţia într-o epocă a provocărilor”, în data de 24 octombrie 2016, începând cu ora 16

Secţiunea DREPT PRIVAT

Drept privat - Stabilitate şi reformă în dreptul privat– Amfiteatrul Matei Cantacuzino, luni 24.10.2016, ora 16

Moderatori: Lector dr. Vasile Septimiu PANAINTE & Lector dr. Nicolae Horia ȚIȚ 

Titlurile comunicărilor:

1. Profesor dr. Carmen Tamara Ungureanu, International investment contract: state contract/ Contractul internațional de investiții: contractul de stat

2. Profesor dr. Gheorghe Durac, Policies and legislative strategies on preventing and combating climate changes/ Politici și strategii legislative privind prevenirea și combaterea schimbărilor climaterice

3. Profesor dr. Ioan Macovei, Tradiție și modernitate în reglementarea europeană a obligațiilor contractuale

4. Conferențiar dr. Lucia Irinescu, Theoretical and practical aspects concerning parental authority / Aspecte teoretice şi practice privind exercitarea autorităţii părinteşti

5. Conferențiar dr.  Maria Dumitru, ,,The main obligation,, – reference for reducing the manifestly excessive penalty clause / ,,Obligația principală,, - reper al reducerii penalității vădit excesive

6. Conferențiar dr. Dorin Cimil, Legal valence of civil contracts’ classification/ Valenţa juridică a clasificării contractelor civile

7. Conferențiar dr. Veaceslav Pînzari, Views on effects regulation of the declaration of invalidity/nullity of marriage concerning the relationships between people who have been married/ Opinii cu privire la reglementarea efectelor declarării nulităţii căsătoriei ce vizează relaţiile dintre persoanele care au fost căsătorite

8. Lector dr. Vasile Septimiu Panainte, Revocation of the dismissal decision in the light of hccj decision no. 18/2016/ Revocarea deciziei de concediere în lumina deciziei îccj nr. 18/2016 (CDCD)

9. Lector dr. Codrin Macovei, War and/or peace: creditors versus heirs in the New Civil Code - Război și/sau pace: creditori versus moștenitori în Noul Cod Civil

10. Lector dr. Nicolae Horia Țiț, Practical implications regarding the enforcement procedure of the entry into force of the Emergency Ordonnance no. 52/2016 regarding credit agreements offered to consumers for immovable goods and also for the modifying and amending Emergency Ordonnance no. 50/2010 regarding credit agreements for consumers / Implicații practice cu privire la procedura de executare silită ale intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

11. Lector dr. Olga Andreea Urda, The dissolution of companies regulated by Law no. 31/1990. Cases of sanction dissolution. Theoretical and practical aspects / Dizolvarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990. Cazurile de dizolvare sancțiune. Aspecte teoretice și practice

12. Asistent dr. Luiza Cristina Gavrilescu, Some issues concerning the validity conditions of the object of the civil juristic act / Unele aspecte privind cerințele de valabilitate ale obiectului actului juridic civil

13. Doctorand Iulia Alexandra Boșneanu, Extinguishment of the lien right considering the New Civil Code/ Stingerea dreptului de retenție în lumina Noului Cod Civil

14. Doctorand Tudor-Vlad Rădulescu, Considerații cu privire la eficacitatea clauzei compromisorii inserată într-un act juridic simulat

15. Doctorand Ionuț Tudor, Clarifications on the concept of „moral damages”/ Clarificări cu privire la conceptul ”daune morale”

16. Avocat Laura Leonte, Hyperlinking through CJEU lens to the 2016 copyright reform – the heat is onFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4702 sec.