CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ „Dreptul şi justiţia într-o epocă a provocărilor”, în data de 24 octombrie 2016, începând cu ora 16

Facultatea de Drept organizează cu ocazia Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în data de 24 octombrie 2016, începând cu ora 16, Conferința națională „Dreptul şi justiţia într-o epocă a provocărilor”.

Conferința va fi organizată pe patru secțiuni, asigurând un cadru pentru dezbateri pe teme actuale din spațiul științelor juridice, astfel, secțiunea de Științe penale, cu subtema Transformări legislative şi adaptări jurisprudenţiale în științele penale; secțiunea de Drept privat, cu subtema Stabilitate şi reformă în dreptul privat, secțiunea de Drept public: Reforma administraţiei şi statul de drept, secțiunea de Drept internaţional şi european: Ordinea juridică internaţională şi europeană în faţa provocărilor contemporane.

DREPTUL ŞI JUSTIŢIA ÎNTR-O EPOCĂ A PROVOCĂRILOR (BROŞURĂ)
Program secţiunea DREPT PUBLIC
Program secţiunea DREPT PRIVAT
Program secţiunea ŞTIINŢE PENALE
Program secţiunea DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

Sunt invitați să participe la conferință membrii comunității academice naționale și internaționale.

Un rezumat în engleză al comunicări, se va transmite pe adresa de email: anale.drept@uaic.ro, cu termen pe data de 1 octombrie 2016.

Textul integral ale comunicărilor se va transmite pe adresa de email: anale.drept@uaic.ro, cu termen pe data de 10 octombrie 2016. Condițiile de redactare sunt disponibile aici (click).

Textele acceptate spre susţinere vor fi publicate în Tomul LXII (2016), nr. 2 al Analelor Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, seria Ştiinţe juridice, indexate BDI.

Conferința va avea drept partener Editura Hamangiu.

Evenimentul este coordonat de către prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Rectorul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, România) și lect. dr. Septimiu Vasile Panainte (decanul Facultății de Drept).Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4512 sec.