Conferinţa Internațională „Perspective juridice asupra Internetului” – ediţia a III-a - Evoluția dreptului prin tehnologie -

Program

Înregistrarea participanților

Ora

Locul desfășurării

9.00-9.30

Amfiteatrul Paul Demetrescu

Lucrări în plen

9.30—11.30

Amfiteatrul Paul Demetrescu

Keynote speakers

Tema propusă

1. Dr. Eleni KAPROU, Lecturer in Commercial Law, Brunel University London, UK

Technology as friend or foe: Regulating for vulnerable users

2. Dr. Mateja DUROVIC, Reader in Contract and Commercial Law, King's College London, UK

The consumer law challenges of the 4th industrial revolution

3. Conferențiar dr. Adrian Iftene, expert în Natural Language Processing, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Decan al Facultății de Informatică

Identification of fake news on the Internet

4. Conferențiar dr. Ioana Maria COSTEA, expert în Drept financiar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Prodecan al Facultății de Drept

The ultimate humanisation: taxation of the machines

5. Conferențiar dr. Dragoș Teodor GAVRILUȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Facultatea de Informatică, Bitdefender Advanced Threat Research Director

The anatomy of Carbanak APT

Pauză de cafea: 11.30-12

12.00-12.30 - ADRIAN MANTOIU – Director General, Wolters Kluwer România, GABRIEL UNGUREANU – Director Executiv, Wolters Kluwer România: Legal AI @ Work

Lucrări de secțiuni

Secțiunea Internetul și Dreptul afacerilor

Amfiteatrul Paul Demetrescu

Panel 1

Orele: 12.30- 14.00

Moderator: Prof. dr. Silvia Lucia CRISTEA, Academia de Științe Economice București

Intervenienți

Tema propusă

Septimiu Vasile PANAINTE

Facultatea de Drept, UAIC

Unele considerații privind efectele economiei digitale asupra forței de muncă/ Some considerations regarding the effects of the digital economy on the workforce market

Carmen Tamara UNGUREANU

Facultatea de Drept, UAIC

Cyber-comercializarea ființei umane din perspectiva dreptului comerțului internațional / Cyber-commodification of human being: an international commercial law perspective

Șerban DIACONESCU, Facultatea de Drept, UBB Cluj- Napoca

Mijloacele nepatrimoniale de protejare a dreptului la demnitate și a dreptului la viață privată în mediul virtual între noutate și inutilitate/ Non-patrimonial means of protecting the right to dignity and the right to privacy in the virtual environment between novelty and uselessness

Ștefan Răzvan TATARU

Facultatea de Drept, UAIC

Soluționarea online a litigiilor de comerț internațional cu produse farmaceutice / Online Dispute Resolution in E-Commerce with Pharmaceuticals

Pauză de masă. Bufet oferit de Facultatea de Drept. 14.00-14.45

Panel 2

Orele 14.45- 16.15

Moderator: Conf. dr. Șerban DIACONESCU, Facultatea de Drept, UBB Cluj- Napoca

Intervenienți

Tema propusă

Silvia Lucia CRISTEA, Academia de Științe Economice București

Implicațiile Internetului asupra efectelor fuziunii societăților / Implicatiopns on the Internet company merger effects

Alexandra Teodora OPREA

Facultatea de Drept, UAIC

Impactul tehnologiei informatice asupra legislației piețelor de capital și tranzacțiilor electronice/ The impact of software technology on capital markets and online transactions legislation

Codruţa Elena GUZEI-MANGU, Facultatea de Drept,

Universitatea de Vest, Timișoara

Sistemul „social credit” în raport cu dobândirea şi asumarea de drepturi şi obligaţii /The social credit system in relation to the acquiring of rights and obligations

Ionela-Diana PĂTRAȘC-BĂLAN

Facultatea de Drept, UAIC

Soluționarea online a litigiilor în legătură cu vânzarea de produse sau prestarea de servicii online/Online dispute resolution arising from the sale of goods or the provision of online services

Pauză de cafea: 16.15-16.30

Panel 3

Orele: 16.30- 18.00

Moderator: Conf. dr. Lucia IRINESCU, Facultatea de Drept, UAIC

Intervenienți

Tema propusă

Dorin JOREA, Facultatea de Drept, UBB Cluj- Napoca

Contractele electronice ale minorilor/ Minors and electronic contracts

Carmen VĂSCU

Facultatea de Drept, UAIC

Sharing city, viitorul urban - o abordare juridică /Sharing city, the urban future - a legal approach

Tudor Matei RUSU

Facultatea de Drept, UAIC

Externalizarea activității prin intermediul platformelor online / Outsourcing through online platforms

Ramona Daniela STÂNGACIU

Facultatea de Drept, UAIC

Limite ale implicării tehnologiei în soluționarea prin mijloace alternative a litigiilor - Online Dispute Resolution prin prisma raporturilor de comerț internațional ; Technology involvement in alternative dispute resolution and its limits - Online Dispute Resolution in the light of international trade

Andreea ȘERBAN

Facultatea de Drept, UAIC

Lex Informatica și protecția datelor cu caracter personal / Lex Informatica and the protection of personal data

Secțiunea Internetul și Dreptul public

Amfiteatrul III/9

Panel 1

orele 12.30-14.00

Moderator: Lector dr. Daniel ATASIEI, Facultatea de Drept, UAIC

Intervenienți

Tema propusă

Carmen MOLDOVAN

Facultatea de Drept, UAIC

Atacurile cibernetice și legitima apărare în dreptul internațional/International Law on cyber attacks and self defence

Marius BALAN

Facultatea de Drept, UAIC

Cenzură şi manipulare politică prin motoarele de căutare / Censorship and political manipulation through search-engines

Andra IFTIMIEI

Facultatea de Drept, UAIC

Privire comparativă asupra fenomenului de criminalitate informatică/Comparative view on the phenomenon of cybercrime

Mihai DUNEA

Facultatea de Drept, UAIC

Unele provocări juridico-penale ca urmare a evoluţiei internetului / Some challenges in criminal law due to the evolution of the Internet

Panel 2

Orele 14.45- 16.15

Moderator: Lector dr. Carmen MOLDOVAN, Facultatea de Drept, UAIC

Intervenienți

Tema propusă

Adrian Cristian MOISE, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova

Aspecte privind elaborarea profilului hackerului în cyberspaţiu/Aspects regarding the development of the hacker's profile in cyberspace

Olga-Andreea URDA

Facultatea de Drept, UAIC

Pachetul E-evidence și al doilea Protocol la Convenția de la Budapesta/E-evidence package:Second Additional Protocol to the Budapest Convention

Lucia IRINESCU

Facultatea de Drept, UAIC

Noi provocări în era digitală. Politica de concurență/ New challenges in the digital age. Competition policy

Violeta MELNIC, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Regimul juridic european sancționator al încălcărilor legislației pieței instrumentelor financiare/ European sanctioning legal regime of violations of the legislation of markets in financial instruments

Panel 3

Orele: 16.30- 18.00

Moderator: Marius Balan, Facultatea de Drept, UAIC

Intervenienți

Tema propusă

Ancuța Elena FRANȚ

Facultatea de Drept, UAIC

Criminalistica predictivă - un reper important în evoluţia criminalisticii /Predictive Forensics: A Milestone for the Development of Forensic Sciences

Daniel ATASIEI

Facultatea de Drept, UAIC

Percheziția informatică a telefonului mobil: cât de inteligentă este folosirea unui telefon inteligent la comiterea unei infracțiuni? / Search and seizure of a cell phone: how smart is it to use a smartphone while committing a crime?

Despina-Martha ILUCĂ

Facultatea de Drept, UAIC

De la sare la Libra coin: scurt istoric al formelor monetare şi aspectul lor juridic / From Salt to Libra Coin: A Brief History of Monetary Forms and Their Legal Aspect

Maria-Ramayana NESVADBA

Facultatea de Drept, UAIC

Posibile aplicaţii procesual penale ale stimulării cerebrale transcraniene. Implicaţii etice. / Possible applications for transcranial brain stimulation in criminal procedure. Ethical implicationsFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.3836 sec.