Conferinţa națională „Probleme actuale de dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale în practica judiciară”

Română English Français

Societatea de Dreptul Muncii și Securitate Socială și Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, vă invită să participați la conferința cu tema:

„PROBLEME ACTUALE DE DREPTUL MUNCII ȘI DREPTUL SECURITĂȚII SOCIALE ÎN PRACTICA JUDICIARĂ ”

Manifestarea științifică se va desfășura în data de 22 iunie 2018, începând cu orele 9,00 la Facultatea de Drept din Iași, amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).

Comitet Științific:

Prof.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Președinte al Societății de Dreptul Muncii și Securitate Socială

Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU - Universitatea din București, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU - Academia de Studii Economice din București, formator Institutul Național al Magistraturii

Prof.univ.dr. Magda VOLONCIU - Universitatea Titu Maiorescu București, Facultatea De Drept

Prof.univ.dr. Luminița DIMA - Universitatea din București, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Felicia ROȘIORU - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Monica GHEORGHE - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Carmen NENU - Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative 

Conf. univ. dr. Septimiu PANAINTE - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, formator Institutul Național al Magistraturii

 

 

Comitet de organizare:

Conf. univ. dr. Septimiu PANAINTE – Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Conf. univ. dr. Ioana COSTEA - Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Lect. dr. Horia ȚIȚ - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Lect. dr. Claudiu PUPĂZAN - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Vineri, 22 iunie 2018, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

08.45 – 09.00 – Primirea invitaților – Sala de Consiliu a Facultății de Drept

09.00 – 09.30 – Deschiderea Conferinţei – Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).

09.30 – 11.30 – Prelegeri și dezbateri (I) – Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).

11.30 – 12.00 – Pauză

12.00 – 14.15 – Prelegeri și dezbateri (II) – Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).

14.15 - 14.30 – Concluzii. Închiderea Conferinței

14.30 – 15.00 – vizita Sala Pașilor Pierduți

PROGRAMUL DETALIAT

08.45 – 09.00Primirea invitaților – Sala de Consiliu a Facultății de Drept

09.00 – 09.30Deschiderea Conferinţei – Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).

  • Conf. univ. dr. Septimiu Panainte, Decan al Facultății de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Președinte al Societății de Dreptul Muncii și Securitate Socială
  • Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu - Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost Ministru al Muncii și Protecției Sociale

09.30 – 11.30Prelegeri şi dezbateri (I) – Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).


Moderatori:

Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu

Conf. univ. dr. Septimiu Panainte


1. Prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu - Universitatea din București, Facultatea de Drept:

Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Între o necesară ameliorare legislativă și conformarea constituțională.

2. Conf. univ. dr. Carmen Nenu - Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat – Baroul Argeș:

Scurte considerații asupra cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă în temeiul art. 56 lit. c) teza întâi din Codul muncii.

3. Conf. univ. dr. Felicia Roșioru - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, avocat Baroul Cluj:

Răspundere și nulitate în raporturile de muncă.

Probleme practice supuse dezbaterii:

1)Încetarea de drept a contractului individual de muncă (art.56 Codul muncii). Identificarea temeiului de drept aplicabil repunerii în situația anterioară și al acordării de despăgubiri ca urmare a anulării pe cale judiciară a deciziei de încetare de drept a contractului individual de muncă (art. 80 alin.1 din Codul muncii sau art. 253 din Codul muncii).

2) Obligația de plată a despăgubirilor prevăzute de art. 80 alin.1 din Codul muncii: un drept absolut al salariatului concediat nelegal ori un drept care se circumstanțiază atitudinii salariatului (ca situație premisă, anterior deciziei angajatorului, contestatorul refuzase continuarea raporturilor de muncă prin demisie și fără acordarea vreunui termen de preaviz; angajatorul apreciind continuarea raporturilor de muncă pe perioada termenului de preaviz concediază salariatul pentru absențe nemotivate; decizia de concediere este anulată de către instanță).

3) Exercitarea dreptului la concediul de odihnă a asistenților maternali profesioniști.

4) Majorarea punctajului de pensie în cazul persoanei cu dizabilități care a lucrat în condiţii deosebite. Este legal posibil cumulul de beneficii la pensie în sistemul Legii nr. 263/2010?

11.30 – 12.00 – Pauză

12.00 – 14.15Prelegeri şi dezbateri (II) – Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1).


Moderatori:

Prof.univ.dr. Magda Volonciu

Prof.univ.dr. Luminița Dima


1. Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Universitatea ”Titu Maiorescu”din Bucureşti, Facultatea de Drept, Societate Avocatură "Magda Volonciu şi Asociaţii"București și

2. Prof.univ.dr. Luminița Dima, Universitatea din Bucureşti, avocat NNDKP Bucureşti:

Lumini şi umbre privind transferul contribuțiilor

3. Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept:

Considerații privind detașarea judecătorilor pentru desfășurarea activităților în cadrul birourilor electorale.

4. Conf. univ. dr. Monica Gheorghe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept:

Perioada in care salariatul se află la dispoziția angajatorului. Aspecte controversate..

5. Conf. univ.dr. Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Drept

Considerații privind limitele controlului judecătoresc în caz de necorespundere profesională.

Probleme practice supuse dezbaterii:

1) Organizarea timpului de lucru vs. delegare.

2) Comunicarea deciziei de sancționare disciplinară.

3) Drepturile salariatului cu timp parțial. Vechimea în muncă, vechimea în specialitate și stagiul de cotizare.

4) Aspecte privind procedura și competența instanțelor de judecată în soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale, emise în temeiul art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

5) Suspendarea plății pensiei de invaliditate a pensionarului încadrat în gr. III de invaliditate, parte a două contracte individuale de muncă cu timp parțial.

6) Competența instanțelor de judecată de a modifica încadrarea în gradele de handicap.

7) Competența instanțelor de judecată de a solicita DGASPC efectuarea de anchete sociale, evaluări și expertize psihologice în dosare având ca obiect divorț cu minori, stabilire domiciliu minori, exercitare autoritate părintească față de minori.

8) Dreptul moștenitorilor unui cadru didactic la plata sumelor prevăzute prin Legea nr. 85/2016.

14.15 - 14.30Concluzii. Închiderea ConferințeiFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.5078 sec.