Conferinţa Națională „Perspective juridice asupra Internetului”, 28 octombrie 2017

Program

Înregistrarea participanților: 9.00-9.30

Lucrări în plen

Amfiteatrul Paul Demetrescu orele 9.30—11.00

Tema propusă

Intervenient

Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu

UAIC, Facultatea de Drept

Implicațiile Internetului în viața juridică

Conf.univ. dr. Lenuța Alboaie

UAIC, Facultatea de Informatică

Interpretarea Privacy by Design în Era Cloud Computing

Dragoș Teodor GAVRILUȚ

Bitdefender Advanced Threat Research Director

Aspecte legale în securitatea informatică

Pauză de cafea - 11.00-11.15

Lucrări pe secțiuni

DREPT PUBLIC – Amf. Matei Cantacuzino (III.9) – orele 11.15-17.00

Moderatori - Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea

- Lect. univ. dr. Carmen Moldovan

Intervenient

Tema propusă

Prof. univ. dr. Răducanu Ruxandra

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Scurte consideraţii privind sancţionarea fraudelor comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice

Conf. univ. dr. Costea Ioana Maria

UAIC, Facultatea de Drept

Factura între original, duplicat și dematerializat/ The invoice between original, duplicate and dematerialization

Conf. univ. dr. Dariescu Cosmin

UAIC, Facultatea de Drept

Ineficiența în materia dreptului la uitare a ordonaței procurorului de clasare a cauzei /The Inefficiency on The Right To Be Forgotten of the Prosecutor’s Order to Close a Case

Asist. univ. dr. Moise Adrian Cristian

Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova

Unele considerații privind infracțiunea de perturbare a funcționării sistemelor informatice /Some considerations regarding the offence of disrupting the functioning of computer systems

Conf. univ. dr. Marius Nicolae Balan

UAIC, Facultatea de Drept

Protecţia libertăţii cuvântului în epoca Internetului/Protecting Free Speech in the Internet Age

Lect. univ. dr. Moldovan Carmen

UAIC, Facultatea de Drept

Aplicarea principiului libertăţii de exprimare pe internet - între caracterul absolut şi justificarea necesităţii limitării acestuia /Applying the principle of freedom of expression on the Internet - between absolute nature and the justification of the need to set limits on its exercise

Particularităţi ale limitării libertăţii de exprimare pe internet în cazul discursului urii (hate speech) /Particularities of limiting freedom of expression on the Internet in the cases of hate speech

Pauză 13.00 – 14.00

Lect. univ. dr. Atasiei Daniel

UAIC, Facultatea de Drept

Administrarea probelor electronice in procesul penal român / Electronic evidence in Romanian criminal trial

Asit. univ. dr. Ancuța-Elena Franț

Dificultăți de ordin criminalistic privind investigarea infracțiunilor informatice/Forensic difficulties in investigating cybercrime

Asist. univ. drd. Crișu-Ciocîntă Anda

UAIC, Facultatea de Drept

Internetul lucrurilor. Perspectiva juridică

Pauză de cafea 15.30-15.45

Drd. Pîrvu Diana Cristina

UAIC, Facultatea de Drept

Temeiul și necesitatea dreptului la protecția datelor cu caracter personal/The foundation and necessity of the right to the protection of personal data

Drd. Stoicescu Mihnea Valentin

UAIC, Facultatea de Drept

Protecţia corespondenţei private a angajatului. Aspecte de drept penal / The protection of the employee’s private correspondence by criminal law means

Drd. Goldan Ana-Maria

UAIC, Facultatea de Drept

Garantarea dreptului la educație-analiză comparativă între sistemul de învățământ tradițional și sistemul e-learning

Lucrări pe secțiuni

DREPT PRIVAT – Amf. Paul Demetrescu (I.1) – orele 11.15-17.00

Moderatori - Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu

- Prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea

Intervenient

Tema propusă

Prof. univ. dr. Ungureanu Carmen Tamara

UAIC, Facultatea de Drept

Protecția datelor cu caracter personal în contractele internaționale / Personal data protection in international contracts

Prof. univ. dr. Cristea Silvia Lucia

ASE București

De la formatul pe hârtie al cambiei la cambia electronică. Titlu de credit sau instrument de plată?/ From the format paper bill of exchange to the eletronic bill of exchange.credit title or payment instrument?

Lect. univ. dr. Macovei Codrin / Asist. univ. dr. Dobrilă Mirela Carmen

UAIC, Facultatea de Drept

Uber, Contractul de antrepriză și călătoria în timp / Uber, Service Contract and Time Travel

Cerc. Sorin Mazilu

UAIC, Facultatea de Drept, CSE

The Internet's influence on the creative economy in European Union

Pauză 13.00 – 14.00

Drd. Bănulescu Viorel

ASE București

Proiectul de fuziune în cazul societăților comerciale. Înregistrare on-line sau pe hârtie?/The project act of merger. Online registration or registration on paper?

Lect. univ. dr. Verteș-Olteanu Andreea / Lect. univ. dr. Guzei-Mangu Codruța

UVT, Timișoara

Dreptul la uitare. Cine controlează prezentul controlează trecutul / The Right to Be Forgotten. He Who Controls the Present Controls the Past.

Drd. Ibănescu Roxana, prof. univ. dr. Georgescu Mircea

UAIC, FEAA

Care este relația dintre Securitate, Confidențialitateși Internetul Lucrurilor? / Which is the the relationship between Security, Data Privacy and Internet of Things

Lect. univ. dr. Macovei Codrin / Drd. Vieriu Vlad

UAIC, Facultatea de Drept

O privire succesoral-memorială asupra conturilor de pe rețelele de socializare/ A legal perspective on the legacy and the memory of social networks accounts

Pauză de cafea 15.30-15.45

Intervenient

Tema propusă

Popa Isabela Delia

SNSPA - Cadru didactic asociat; Doctorand - Facultatea de Drept, Universitatea București

Limitele internetului cu privire la comunicările făcute de angajatori / Internet limitations regarding the communications performed by employers

Conf. univ. dr. Dumitru Maria

Universitatea din Suceava

Răspunderea civilă pentru încălcarea dreptului la reputație al societăților săvârşită prin intermediul internetului/ Civil Liability for Infringement on the Internet of a Company’s Right to Reputation

Drd. Tataru Ștefan Răzvan

UAIC, Facultatea de Drept

Provocări juridice ale comerțului online cu medicamente / Legal challenges of e-commerce with pharmaceuticals

Drd. Pătrașc-Bălan Ionela-Diana

UAIC, Facultatea de Drept

Contractul cloud computing/Cloud computing contract

Drd. Ilucă Despina-Martha

UAIC, Facultatea de Drept

Reglementarea bitcoin. Aspecte juridice privind utilizarea de bitcoin / Regulating bitcoin. Legal aspects regarding the use of bitcoin

Drd. Șerban Andreea

UAIC, Facultatea de Drept

Reglementarea dreptului de a fi uitat / The Enactment of the Right to Be ForgottenFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4527 sec.