Conferinţa internațională. Zilele Universității. ”Perspective juridice asupra Internetului. COPEJI 6.0. Dreptul la confluența a două lumi: încotro?„

COPEJI 6.0. Acasă

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Școala Doctorală de Drept, în parteneriat cu Facultatea de Informatică și Editura Wolters-Kluwer organizează  pe 29-30 octombrie 2022

Conferinţa internațională Perspective juridice asupra Internetului. COPEJI 6.0. Dreptul la confluența a două lumi: încotro?

Evoluția tehnologiei conduce la viziuni pesimiste asupra prezentului și viitorului ființei umane, fie că aceasta trăiește într-o realitate fizică, fie că se „înfruptă” din promisiunile metaverse-ului [Neal Stephenson, Snow Crash]. Dreptul are resurse pentru a acoperi nevoile ambelor lumi și pentru a oferi protecție, atât participantului în carne și oase la viața socială, cât și avatarului lui.

La această a VI-a ediție a conferinței vă invităm să găsim împreună căile smart pentru a împăca cele două lumi în beneficiul tuturor locuitorilor lor. Sunt binevenite lucrări care tratează teme ce se circumscriu, atât aspectelor juridice legate de tehnologie în lumea reală, cât și în aceea virtuală ori situate undeva la confluența acestora.

Conferința se adresează juriştilor din mediul universitar, doctoranzilor și practicienilor, precum și informaticienilor preocupați de latura juridică a muncii lor, reprezentând o oportunitate pentru dezbateri și pentru identificarea unor idei de rezolvare a complicatelor conexiuni interdisciplinare determinate de utilizarea Internetului.

Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Pot fi abordate subiecte din orice domeniu legat de utilizarea Internetului, urmând ca lucrările elaborate să fie publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale Hein Online, DOAJ și CEEOL.

Următoarele subiecte circumscrise încheierii şi executării contractelor în spaţiul virtual reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația online, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale, inteligența artificială, ș.a.

Înscrierea la conferinţă: Formular web înregistrare (click)

Fiecare participant la conferinţă se poate înscrie cu o singură lucrare.  

Termenul pentru înscrierea la conferință este 15 septembrie 2022.

Taxă de participare 400 de lei. Doctoranzii din alte Școli doctorale beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de participare. Plățile pot fi făcute prin OP la orice bancă sau din aplicații on-line.

Beneficiar: Fundatia Alumni - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, CUI 21591880

BRD Iași: For ROL - IBAN: RO90BRDE240SV76562202400;  For EUR - IBAN: RO76BRDE240SV78361832400 / SWIFT: BRDEROBU
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4737 sec.