Conferinţa internațională. Zilele Universității. ”Perspective juridice asupra Internetului. COPEJI 6.0. Dreptul la confluența a două lumi: încotro?„

Ghidul autorilor

Vă rugăm să utilizați Template-ul de mai sus, după caz.

Stilul de citare va fi Chicago. 

Pentru articole în volume de conferințe: Banterle, Francesco. 2018. „Data Ownership in the Data Economy: A European Dilemma.” EU Internet Law in the digital era. Springer. 199-225.

Pentru surse web: Bietti, Elletra. 2020. The Discourse of Control and Consent Over Data in EU Data Protection Law and Beyond. 10 01. Accesat 03 02, 2022. https://ssrn.com/abstract=3759329.

Pentru cărți: Costea, Ioana Maria. 2021. Drept financiar. Note de curs. București: Hamangiu.

Pentru articole în reviste: Ungureanu, Carmen Tamara. 2022. „Legalitate echivocă în comerțul internațional cu date.” Analele Științifice ale Universității ”Alexandru Ioan Cuza”. Seria Științe Juridice 7-34.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4046 sec.