CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ FRANCOFONĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL - ediţia a doua

"PROTECŢIA PENALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE", 5-8 NOIEMBRIE 2015, IAŞI

TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare la conferință este de 100 euro sau echivalentul în lei, respectiv 450 lei.

Aceasta  include publicarea articolului în volum, precum și pauzele de cafea.

Taxa de participare poate fi achitată până la data de 15 octombrie 2015.

Conturile în care se va achită taxa vor fi postate pe pagina evenimentului în timp util.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4535 sec.