CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ FRANCOFONĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL - ediţia a doua

"PROTECŢIA PENALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE", 5-8 NOIEMBRIE 2015, IAŞI

COMITET DE ORGANIZARE

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Doyen de la Faculté de Droit, Université Alexandru Ioan Cuza” de Iași

Asist. univ. dr. Andra IFTIMIEI

Drd. Benke KAROLY

Drd. Anda CRIŞU-CIOCÎNTĂ

Drd. Amalia-Mihaela GAVRILĂ

Drd. Maria-Ramayana NESVADBA

Drd. Cristina Teodora POP

Drd. Marina-Gabriela POPA

Drd. Mihai ȘTEFĂNOAIA

Drd. Elena Cătălina TUDURACHI Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.3932 sec.