CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ FRANCOFONĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL - ediţia a doua

"PROTECŢIA PENALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE", 5-8 NOIEMBRIE 2015, IAŞI

POZE CONFERINŢĂ
Școala doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, în colaborare cu Institutul de științe penale din Bordeaux, Franța, organizează Conferința internațională francofonă a doctoranzilor în drept penal cu tema „Protecția penală a drepturilor și libertăților fundamentale”, ediția a II – a, Iași, 5 – 8 noiembrie 2015.
Manifestarea științifică își propune reunirea doctoranzilor din domeniul dreptului penal, valorificarea rezultatelor cercetării, precum și stimularea colaborării internaționale, într-un domeniu actual, precum cel al protecției drepturilor omului.
Redactate în limba franceză, lucrările conferinței, vor fi publicate la o editură cu profil juridic din Franța.
La conferintă sunt invitați să participe doctoranzii în drept penal din cadrul școlilor doctorale din România și din spațiul academic francofon.
Evenimentul va fi coordonat de către prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, România) și prof. univ. dr. Jean – Christophe SAINT- PAU (Decanul Facultății de Drept din Bordeaux, Franța).Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.3894 sec.