CONFERINŢA NAȚIONALĂ: “160 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT JURIDIC IEŞEAN”, 23-30 OCTOMBRIE 2015

Secţiunea DREPT PRIVAT


Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1)


24 octombrie 2015 , orele 10-18

Moderatori:
Profesor dr. CARMEN TAMARA UNGUREANU
Lector dr. VASILE SEPTIMIU PANAINTE

1. CARMEN TAMARA UNGUREANU, profesor univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, SOLUȚIONAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR (SAL) DINTRE PROFESIONIȘTI ȘI CONSUMATORI CONFORM O.G.NR. 38/2015

2. IOAN MACOVEI, profesor univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , DIMENSIUNILE ȘI SEMNIFICAȚIILE PROCESULUI DE CODIFICARE LEGISLATIVĂ ÎN ROMÂNIA

3. GHEORGHE DURAC, profesor univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , CONSIDERAȚII REFERITOARE LA PROCEDURA DE INVOCARE ȘI SOLUȚIONARE A EXCEPȚIILOR PROCESUALE ÎN MATERIE CIVILĂ

4. VEACESLAV PÎNZARI, conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, CAZURI DE INEXISTENŢĂ SAU NULITATE A ACTULUI JURIDIC AL CĂSĂTORIEI?

5. SERGIU BOCA, lector univ. dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND CONCEPŢIA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA ASUPRA NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC

6. IULIAN MUNTEAN, lector univ. dr., UASM, Chișinău, ACCEPȚIUNI ALE PROFESIEI DE AVOCAT

7. LUCIA IRINESCU, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ACȚIUNILE ÎN DESPĂGUBIRE ÎN MATERIE DE ÎNCĂLCARE A NORMELOR ANTITRUST

8. SEPTIMIU PANAINTE, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, NECONSTITUȚIONALITATEA DISPOZIȚIILOR ART. 52 ALIN. (1) LIT. B) TEZA I DIN LEGEA NR. 53/2003 - CODUL MUNCII. DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 279/2015. PRINCIPIUL PROPORŢIONALITĂŢII.

9. MIRELA CARMEN DOBRILĂ, asistent univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, BUNA CREDINȚĂ ÎN PLAN CONTRACTUAL, ÎN CONTEXTUL INFLUENȚELOR DE LA NIVEL EUROPEAN

10. LUIZA CRISTINA GAVRILESCU, asistent univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, CERINȚELE ACTUALEI REGLEMENTĂRI PRIVIND CALIFICAREA VIOLENȚEI CA VICIU DE CONSIMȚĂMÂNT

11. NICOLAE-HORIA ȚIȚ, asistent univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, UN NOU INCIDENT ÎN CURSUL EXECUTĂRII SILITE REGLEMENTAT DE CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ: INTERVENȚIA ALTOR CREDITORI ÎN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ

12. EMANUELA IFTIME, doctorand, Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi , IMPORTANȚA CONVENŢIEI NAŢIUNILOR UNITE ASUPRA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAŢION

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.3816 sec.