CONFERINŢA NAȚIONALĂ: “160 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT JURIDIC IEŞEAN”, 23-30 OCTOMBRIE 2015

Secţiunea DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL


Amfiteatrul Mihail Eliescu

24 octombrie 2015 , orele 10-18

Moderatori
Lector dr. ALINA MIRABELA GENTIMIR
Lector dr. EMANOIL MOGÎRZAN

1. ADA – IULIANA POPESCU, lector univ. dr., MIHAELA ONOFREI, profesor univ. dr., Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, BUNE PRACTICI EUROPENE PRIVIND PROTECŢIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE

2. ALINA MIRABELA GENTIMIR, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, MIGRAȚIA - NECESITATE FUNDAMENTALA SAU RISC EVENTUAL?

3. NICOLETA RODICA DOMINTE, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, UN CADRU JURIDIC EUROPEAN PENTRU GESTIUNEA COLECTIVĂ ȘI LICENȚA MULTITERITORIALĂ ASUPRA DREPTULUI DE UTILIZARE ONLINE A OPERELOR MUZICALE

4. DAN CONSTANTIN MÂȚĂ, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, PROBLEME ACTUALE ÎN ANALIZA CONCEPTULUI DE SECURITATE NAȚIONALĂ

5. RODICA PANAINTE, cercetător postdoctorat, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept, COOPERAREA JUDICIARĂ EUROPEANĂ ÎN MATERIE PENALĂ PRIN INTERMEDIUL MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE

6. CARMEN MOLDOVAN, asistent univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, CONSIDERAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU STATUTUL JURIDIC AL REFUGIAȚILOR AFLAȚI ILEGAL ÎN ȚARA DE PRIMIRE

7. ANDRA IFTIMIEI, asistent univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, TERORISMUL ȘI RESPECTAREA DREPTULUI LA VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN JURISPRUDENȚA CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

8. CODRIN CODREA, doctor, Facultatea de Drept a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ÎN FAȚA UNEI OMISIUNI – JURISPRUDENȚA CURȚII DE LA STRASBOURG ÎN LIPSA CONSACRĂRII EXPRESE A UNUI DREPT LA AZIL ÎN CEDOFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4540 sec.