CONFERINŢA NAȚIONALĂ: “160 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT JURIDIC IEŞEAN”, 23-30 OCTOMBRIE 2015

Secţiunea ŞTIINŢE PENALE


Amfiteatrul Matei Cantacuzino (III.9)


24 octombrie 2015 , orele 10-18

Moderatori:
Lector dr. MARIA IOANA MĂRCULESCU-MICHINICI
Lector dr. DANIEL ATASIEI

1.STELA BOTNARU, conferențiar univ.dr. , Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, IULIA BURAVCENCO, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, PROBLEMATICA APLICĂRII PEDEPSEI CU LICHIDARE A PERSOANEI JURIDICE ÎN DREPTUL PENAL

2.MARIA IOANA MĂRCULESCU-MICHINICI, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ASPECTE ALE UNEI SINTEZE TEORETICE ÎN MATERIA INTENŢIEI DEPĂŞITE

3.MONICA BUZEA, lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, IMPACTUL DISPOZIŢIILOR DIN NOUL COD PENAL PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PATRIMONIULUI. PERSPECTIVA ARMONIZĂRII CU LEGISLAŢIA EUROPEANĂ

4.CARMEN MARIANA MIHALACHE, lector univ. dr., USAMV Iaşi, EVOLUŢIA ISTORICĂ A MECANISMELOR RĂSPUNDERII PENALE PRIVIND COMBATEREA FENOMENULUI DE CORUPŢIE DIN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

5.ANCUȚA ELENA FRANȚ, asistent univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, AVORTUL ÎN SCOP TERAPEUTIC

6.MIHAI DUNEA, asistent. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, RADIOGRAFIA UNEI DOCTRINE ETEROGENE (ŞI UNEORI AUTO-ETEROGENE) ÎN MATERIA NATURII JURIDICE ŞI STRUCTURII INCRIMINĂRII, DE LEGE LATA, A ULTRAJULUI ŞI ULTRAJULUI JUDICIAR

7.ANDA CRIȘU-CIOCÎNTĂ, doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, DREPTUL DE PROPRIETATE ÎN SISTEMUL CONSTITUȚIONAL ROMÂNESC

8.MARIA OPREA, judecător Tribunalul Buzău dr., CONTINUITATE ŞI DISCONTINUITATE ÎN EVOLUŢIA INCRIMINĂRILOR CU PRIVIRE LA ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI (PROPUNERI DE LEGE FERENDA)Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4281 sec.