CONFERINŢA NAȚIONALĂ: “160 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT JURIDIC IEŞEAN”, 23-30 OCTOMBRIE 2015

Secţiunea DREPT PUBLIC


Amfiteatrul Dimitrie Alexandresco (P.10)


24 octombrie 2015 , orele 10-18

Moderatori:
Conferenţiar dr. Marius BALAN
Lector dr. Ioana Maria COSTEA

1. TUDOREL TOADER, profesor univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, MARIETA SAFTA, lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, LOIALITATEA CONSTITUȚIONALĂ ÎN JURISPRUDENŢA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

2. TUDOR AVRIGEANU Dr., M.iur.comp. (Bonn), CS II, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Bucureşti, CARL SCHMITT ŞI MIRCEA DJUVARA: UN DIALOG DESPRE SPAŢIU ŞI IDEE POLITICĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

3. MARIA DUMITRU, conferențiar univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii,,Petre Andrei,, din Iași, CONTRACTELE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ ÎN CONTEXTUL DESCHIDERII PROCEDURII INSOLVENȚEI - ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

4. BOGDAN IANCU, conferenţiar univ. dr., Facultatea de Științe Politice a Universității din București, INDEPENDENȚA JUSTIȚIEI CA PRINCIPIU CONSTITUȚIONAL ȘI STANDARD DE ”BUNĂ GUVERNANȚĂ”-TENSIUNI ȘI AMBIVALENȚE ALE GLOBALIZĂRII DREPTULUI

5. DORIN CIMIL, conferențiar univ. dr., RODICA SAVCIUC, masterand, Universitatea de Stat din Moldova, PROTECȚIA JURIDICO-CIVILĂ A DREPTULUI SOCIAL LA PENSIE

6. MARIUS BALAN, conferenţiar univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, LIBERTATEA CUVÂNTULUI ŞI DEMOCRAŢIA COMBATIVĂ. CONSIDERAŢII PRIVITOARE LA LEGEA NR. 217 DIN 23 IULIE 2015

7. GHEORGHE GUŢU, lector univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova, BABILONIE ÎN DREPTUL REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICĂ

8. IOANA MARIA COSTEA, lector univ. dr., Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, EXIGIBILITATEA TVA ÎN IPOTEZA CONTRACTELOR CU EXECUTARE SUCCESIVĂ. O POSIBILĂ NECESITATE A UNEI TRIMITERI PRELIMINAREFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4536 sec.