Facultatea de Drept din IAŞI

165 de ani de la înfiinţare

CONFERINŢĂ: “160 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT JURIDIC IEŞEAN”, 23-30 OCTOMBRIE 2015


I. Conferință Națională ”160 ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT JURIDIC IEȘEAN” 23-25 octombrie 2015

- 23 octombrie, orele 18.00: înregistrarea participanţilor;
- 24 octombrie, orele 10.00-18.00 lucrările conferinţei;
- 25 octombrie, orele 12.00-14.00 închiderea conferinţei;

Program secţiunea DREPT PUBLIC
Program secţiunea DREPT PRIVAT
Program secţiunea ŞTIINŢE PENALE
Program secţiunea DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL


II. Sesiunea solemnă ”160 ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT JURIDIC IEȘEAN”
- 30 octombrie 2015, ora 13.00, Amfiteatrul Paul Demetrescu


- Sunt invitaţi să publice * în volumul Conferinţei cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii în domeniul stiinţelor juridice. Sunt invitaţi să participe la lucrările Conferinţei studenţi, masteranzi, membrii ai comunitatii academice, precum şi orice persoană interesată.
* În volumul Conferinţei vor fi publicate doar lucrările prezentate în cadrul acesteia. - Fiecare autor va participa cu un singur articol.
- Termen de înscriere (cu lucrarea în formă finală) 10 octombrie 2015. (Se va transmite doar forma finală, cu rezumat în română în termenul 10 octombrie. Materialele primite după această dată nu vor mai putea fi prinse în volum).
- Lucrările redactate integral în limba română, se transmit la adresa .
- Nu este necesară plata unei taxe.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.3535 sec.