Conferinţa Națională „Perspective juridice asupra Internetului” – ediţia a II-a, 27 octombrie 2018

Program

Înregistrarea participanților: 9.00-9.30

Lucrări în plen

Amfiteatrul Paul Demetrescu orele 9.30—11.00

Tema propusă

Intervenient

Conf. univ. dr. Adrian Iftene

UAIC, Facultatea de Informatică

Amenințări actuale asupra securității cibernetice

Conf.univ. dr. Septimiu Panainte

UAIC, Facultatea de Drept

Limite juridice si tehnice ale comunicării deciziilor de concediere prin poșta electronică (în lumina Deciziei ÎCCJ nr. 34/2016)

Dragoș Teodor GAVRILUȚ

Bitdefender Advanced Threat Research Director

Aspecte legale în securitatea informatică

Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea

Sediul permanent în comerțul electronic/Permanent establishement in e-commerce

Pauză de cafea - 11.00-11.15

Lucrări pe secțiuni

Internetul și drepturile omului – Amf. Matei Cantacuzino (III.9) – orele 11.15-17.00

Moderatori – conf. univ. dr. Adrian Iftene

- lect. univ. dr. Carmen Moldovan

Intervenient

Tema propusă

Balan Marius

UAIC, Facultatea de Drept

Scurte consideraţii privind libertatea internetului și drepturile omului / Internet Freedom and Human Rights. Some brief Considerations

Cristea Silvia Lucia și Bănulescu Viorel

Academia de Științe Economice București

Dreptul la protecția datelor personale. Dreptul la viață privată. Comentarii de drept comparat/The Right to Personal Data Protection. The Right to Privacy. A comparative law approach

Verteș-Olteanu Andreea

Universitatea de Vest, Timișoara

Ascensiunea roboților, o cutie a Pandorei?/ Robot rise, a box of Pandora?

Guzei-Mangu Codruța

Universitatea de Vest, Timișoara

Dreptul la internet de mare viteză, principiul „net neutrality”, Directiva europeană cu privire la drepturile de autor în domeniul pieţei digitale unice şi impactul acestora asupra dreptului la informaţie / The Right to Broadband, the Principle of ”Net Neutrality”, the Directive on Copyright in the Digital Single Market and Their Impact on the Right to Information

Moldovan Carmen

UAIC, Facultatea de Drept

Regimul de supraveghere prin intermediul internetului și drepturile fundamentale/Mass surveillance via Internet and Human Rights

Iftimiei Andra

UAIC, Facultatea de Drept

Cyberbulling - aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat/ Cyberbulling - comparative aspects of legislation and jurisprudence

Mocanu Diana Mădălina

IA în UE: o odisee legală/ AI in the EU: a legal odyssey

Crușoveanu Diana Cristina

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Reglementarea juridică a libertății de exprimare în domeniul internetului/The legal regulation of freedom of expression in the internet domain

Moise Adrian Cristian

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova

Cyberwarfare-ul- o formă actuală de conflict/Cyberwarfare- a current form of conflict

Goldan Ana-Maria

UAIC, Facultatea de Drept

Protecția copiilor în mediul online. Limite și provocări/ Children protection in the online environment. Limits and challenges

Ioan George- Cristian

Universitatea Babeș- Bolyai Cluj- Napoca

Efectul Regulamentului 679/2016 asupra mediului comercial român. Noile obligații în materia datelor cu caracter personal/Effect of Regulation 679/2016 on the Romanian commercial environment. New obligations in the field of personal data.

Tătaru Ștefan Răzvan

UAIC, Facultatea de Drept

Protecția datelor cu caracter personal în activitatea farmaciilor online / Personal data protection in the commercial activity of e-pharmacies

Rădulescu Dragoș Lucian

Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești

Egalitatea de tratament a bărbaților și femeilor în raporturile de muncă/Equal treatment of men and women in working relationships

Șerban Andreea

UAIC, Facultatea de Drept

Soluționarea litigiilor privind datele cu caracter personal / Settling the Disputes Referring to Personal Data Protection

Tighineanu Alexandra

Academia de Studii Economice a Moldovei

Impactul Internetului asupra nivelului criminalității/ The impact of internet on the level of criminality

Internetul și dreptul afacerilor – Amf. Paul Demetrescu (I.1) – orele 11.15-17.00

Moderatori – prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu

- prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea

Intervenient

Tema propusă

Ungureanu Carmen-Tamara

Platformele colaborative online – provocări juridice/Online collaborative platforms - legal challenges

Plotnic Olesea, Crudu Rodica

Academia de Studii Economice din Moldova

Prezența consumatorului în drepturile de proprietate intelectuală / The consumer's presence in intellectual property rights

Cojocaru Violeta

Universitatea de Stat din Moldova

Mijloace specifice de protecție a consumatorilor în comerțul electronic/Specific means of consumer protection in e-commerce

Dominte Nicoleta Rodica

UAIC, Facultatea de Drept

Reflecții privind limitele dreptului de autor și utilizatorii internetului
Reflections on the exceptions of copyright and Internet users

Dumitru Maria

Universitatea ,,Stefan cel Mare,, Suceava

Facultate de Drept și Științe Administrative

Inteligența artificială - între extazul tehnologiei și agonia răspunderii civile/Artificial intelligence - between technology ecstasy and liability agon

Pătrașc-Bălan Ionela-Diana

UAIC, Facultatea de Drept

Cyberjustice, Justiția predictivă și soluționarea litigiilor privind investițiile internaționale/ Cyberjustice, Predictive justice and international investment dispute resolution

Dobrilă Mirela Carmen

UAIC, Facultatea de Drept

Buna credință (bona fides) la încheierea contractelor pe Internet. Riscul de înșelăciune la încheierea și executarea contractelor în spațiul virtual/Good faith (bona fides) in concluding contracts on the Internet. The risk of fraud in concluding and executing contracts in virtual space

Melnic Violeta

Institutul de Relații Internaționale din Moldova

Europenizarea dreptului contractelor/Europeanisation of contract law

Cărămidariu Dan-Adrian

Centrul pentru Dreptul Afacerilor, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Standardizarea contractuală în era contractelor smart / Contractual standardization in the Age of Smart Contracts

Văscu Carmen

UAIC, Facultatea de Drept

Contractul electronic de credit constituie titlu executoriu?/Is the electronic credit agreement an enforceable title?

Onica Cristian

Universitatea de Stat din Moldova

Analiza de perspectivă a comerțului realizat prin mijloace electronice/
A perspective analysis on electronic commerce

Craiu Nicolae

Academia de Studii Economice din Moldova

Activitatea întreprinderii insolvabile prin prisma concurenței
neloiale electronice /The activity of the insolvent enterprise through the perspective of unfair electronic competition

Ilucă Despina-Martha, Simion Alin Ciprian

UAIC, Facultatea de Drept, Facultatea de Informatică

Platformele de crowdfunding la granița dintre securitate și fraudă/ Crowdfunding platforms at the border between security and fraud

Modran Horia Alexandru

Transferul transfrontalier de date cu caracter personal/
Transborder data-flow

Muntean Iulian

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Armonizarea legislaţiei naţionale la Directiva 2000/31/CE aspecte teoretice şi practice / Harmonization of national legislation with Directive 2000/31 / EC theoretical and practical aspects.

Oprea Alexandra Teodora

UAIC, Facultatea de Drept

Reglementări aplicabile societăților ”born global” care operează prioritar în mediul electronic/ On various aspects of law concerning ”born global” companies that conduct business mainly online

Popa Radu

Universitea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, doctorand

Deficiențe tehnice și juridice ale înregistrării de stat a bunurilor imobile proprietate municipală și altor înscrieri în Republica Moldova

Cheșcu Dumitrița

Universitea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, anul. IV Licență

Regimul juridic succesoral a contului în rețea de socializare/ The legal status of the social networking account



Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4523 sec.