CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ FRANCOFONĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL

"PROTECŢIA PENALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE", 6 - 9 noiembrie 2014, IAŞI

COMITET DE ORGANIZARE (2014)

Prof. Dr. Tudorel TOADER
Drd. Andra IFTIMIEI
Drd. Olga Andreea URDA
Drd. Maria-Ramayana NESVADBA
Drd. Amalia-Mihaela GAVRILĂ 
Drd. Mihai-Iulian NECULA
Drd. Anda CRIȘU-CIOCÂNTĂ
Drd. Elena-Cătălina TUDORACHI
Drd. Cristina-Teodora POP
Drd. Mihai ȘTEFĂNOAIA
Drd. Dan Constantin MÂȚĂ
Drd. Claudiu George PUPĂZAN
Drd. Cristina RADUFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4562 sec.