CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ FRANCOFONĂ A DOCTORANZILOR ÎN DREPT PENAL

"PROTECŢIA PENALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE", 6 - 9 noiembrie 2014, IAŞI


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4355 sec.