9.04.2022 Susţinere teză de doctorat BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA căs. PĂTRAŞC-BĂLAN

La data de 09.04.2022, ora 11:00, dna. BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA căs. PĂTRAŞC-BĂLAN va susţine în Amfiteatrul I.1. (P. Demetrescu), în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CONTRACTUL INTERNAŢIONAL DE INVESTIŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Conducător ştiinţific:
Prof.univ.dr. Carmen-Tamara Ungureanu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Referenţi:
Conf. univ. dr. Radu-Bogdan BOBEI, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Adrian CIRCA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. univ. dr. Dan Constantin MÂŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Data afişării: 14.03.2022
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6742 sec.