19.01.2022 Susţinere teză de doctorat TUDURACHI C. ELENA-CĂTĂLINA (EVA)

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI
Şcoala Doctorală de Drept


ANUNŢ

La data de 19.01.2022, ora 17:00, dna. TUDURACHI C. ELENA-CĂTĂLINA (EVA) va susţine în sala “Vespasian Pella”, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul “Răspunderea penală a avocatului. Studiu de drept comparat”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:


Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi


Referenţi:
Prof.univ.dr. Ruxandra RĂDUCANU, Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
Conf.univ.dr. Maria Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Participarea fizică se va realiza cu respectarea măsurilor sanitare și de protecție în vigoare la data evenimentului.

Persoanele care doresc să vizioneze susținerea pot să acceseze link-ul https://uaic.webex.com/meet/ProfUnivDrTudorelToader 
Atenție! Întâlnirea este înregistrată audio-video, autentificarea dumneavoastră se consideră acordul pentru înregistrare.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6621 sec.