ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunțuri

Programarea examenelor din cadrul PPUA anul I, Şcoala Doctorală anul universitar 2021-2022, semestrul I, Perioada: 17 ianuarie – 6 februarie 2022

vineri , 14 Ianuarie 2022
vineri , 14 Ianuarie 2022 (actualizat)

Nr.

Disciplina

Cadru didactic

Data

Ora

Sala/online

1

Soluționarea litigiilor de comerț internațional

Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU

18.01.2022

17.30 -oral

Microsoft Teams

2

Impactul RIL-urilor, HP-urilor și Deciziilor Curții Constituționale a României asupra instituțiilor de drept penal

Prof. dr. Tudorel TOADER

22.01.2022

11

“V. Pella”

3

Drept penal. Probleme speciale

Modulul 1. Prof. univ. dr. av. Constantin DUVAC

Modulul 2. Prof. univ. dr. Ruxandra RĂDUCANU

31.01.2022

31.01.2022

17.00

17.00

online

online

4

Izvoarele formale în dreptul privat

Prof. dr. Valeriu M. CIUCĂ

28.01.2022

10

“V. Pella”

5

Etică și integritate academică

Conf. dr. Dorin NASTAS

3.02.2022

16

online

6

Societățile multinaționale și fiscalitatea

Conf. dr. Ioana Maria COSTEA

21.01.2022

14

online

7

Drept financiar. Modulul 1: Probleme speciale de drept financiar; Modulul 2: Fiscalitatea noilor tehnologii

M1: Prof. dr. GHERGHINA Simona

M2: Conf. dr. COSTAȘ Cosmin

5.02.2022

21.01.2022

12

18

online

online

8

Comparatism instituţional în dreptul privat

Lect. dr. Codrin MACOVEI

5.02.2022

17 - oral

onlineFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.7212 sec.