Facultatea de Drept din IAŞI

165 de ani de la înfiinţare

ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunțuri

Orarul disciplinelor din cadrul PPUA 2019-2020

vineri , 29 noiembrie 2019
vineri , 29 noiembrie 2019 (actualizat)

ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR DIN ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Cursurile Şcolii Doctorale se vor desfăşura după cum urmează:

  1. 1. Izvoarele formale în dreptul privat

Prof. dr. Valeriu M. CIUCĂ (valerius_m_ciuca@yahoo.com)

Vineri: 8-12, curs şi seminar, Cabinet doctoranzi (corp B)

  1. 2. Comparatism instituţional în dreptul privat

Lect. dr. Codrin MACOVEI (mcodrin@uaic.ro)

Joi: 12-16, curs şi seminar, Cabinet profesor (corp A)

  1. 3. Societățile multinaționale și fiscalitatea

Conf. dr. Ioana Maria COSTEA (ioana.costea@uaic.ro)

Vineri, 12-16, curs şi seminar, Cabinet profesor

  1. 4. Soluționarea litigiilor de comerț internațional

Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU (carmen.ungureanu@uaic.ro)

1 oct.: 10-18; 2 oct.: 10-14; 3 oct.: 16-20; 25 oct.: 8-12;

28 oct.: 16-20; 29 oct.: 10-18; 2 dec.: 10-14; 3 dec.: 10-18;

4 dec.: 10-14; 5 dec.: 16-20; 6 dec.: 16-20.

Cabinetul Şcolii Doctorale de Drept (corp B)

  1. 5. Impactul RIL-urilor, HP-urilor și Deciziilor Curții Constituționale a României asupra instituțiilor de drept penal

Miercuri: 12-16, curs şi seminar, Sala de Consiliu

Prof. dr. Tudorel TOADER (ttoader@uaic.ro)

  1. 6. Principii și instituții fundamentale în dreptul procesual penal

Lect. dr. Daniel ATASIEI (datasiei@uaic.ro)

Miercuri, curs: 10-12, seminar: 16-18, Laborator Criminalistică

  1. 7. Etică și integritate academică

Conf. dr. Dorin NASTAS (nastas.dorin.comunicare.didactica@gmail.com)

Contactați profesorul înainte de prezentarea la primele ore, pentru a vă comunica ceea ce trebuie să pregătiți!

  • Primele două întâlniri (din octombrie 2019) și ultimele două întâlniri (din ianuarie 2020) se vor desfășura modular (3 ore curs + 3 ore seminar) în zilele de DUMINICĂ, după cum urmează: 20 octombrie: 8-14, Amf. P10; 27 octombrie: 8-14, sala V. Pella; 12 ianuarie: 8-14, Amf. P10; 19 ianuarie: 8-14, Amf. P10.
  • Celelalte întâlniri (în număr de 8, în lunile noiembrie-decembrie) se vor desfășura săptămânal în zilele de MARȚI în intervalul 16-20 (2 ore curs + 2 ore seminar) la locația cabinet profesor, D 209 (parter, aripa stângă, corp D).

Data afişării: 11.11.2019Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.5860 sec.