ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunțuri

CONFIRMAREA LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAŢII ADMIŞI (septembrie 2021)

luni , 13 septembrie 2021
luni , 13 septembrie 2021 (actualizat)

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT

ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

CONFIRMAREA LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAŢII ADMIŞI

 

            Candidaţii declaraţi admişi trebuie să confirme locul obţinut în urma admiterii, astfel:

-          să plătească la BRD (cod 38) taxa de înmatriculare de 60 lei (valabil doar pentru admisii pe locuri bugetate). Copia după această chitanţă trebuie depusă la dosar;

-          să plătească la BRD (cod 31) prima tranşă din taxa de şcolarizare de 1500 lei (valabil pentru candidaţii admişi cu taxă). Copia după această chitanţă trebuie depusă la dosar;

-          să depună următoarele documente într-un dosar plic (pe dosar, la mijloc, se va scrie cu litere mari – „numele, iniţiala tatălui, prenumele, numele de căsătorie (dacă e cazul)”, iar dedesubt “Admitere doctorat septembrie 2021”:

  1. diploma de master şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau adeverinţa de absolvire pentru promoţia 2021, în original. Excepție fac candidații admiși pe locuri cu taxă, care sunt înmatriculaţi la altă facultate. Aceştia vor depune actele de studii în copie legalizată şi o adeverinţă eliberată de facultatea la care se află originalele. Candidații sunt sfătuiți ca înainte de a preda dosarul, să-şi scaneze documentele şi să facă mai multe copii xerox, eventual legalizate, după documentele originale.
  2. 3 fotografii  tip legitimaţie (format 2/2,5 cm), cu numele scris pe verso;
  3. un document oficial al băncii din care să reiasă codul IBAN al contului candidatului (în vederea primirii eventualelor drepturi băneşti).  Băncile la care candidaţii pot să-și deschidă cont sunt: B.R.D., Banca Transilvania, ING Bank, B.C.R., Raiffeisen Bank, Alpha Bank, Piraeus (First Bank).

-          să semneze la Secretariatul Facultăţii de Drept contractul de studii.

Perioada de realizare a confirmărilor este 22-24 septembrie 2021, orele 10-12 astfel:

22.09.2021 – literele A-G

23.09.2021 – literele H-Z.

Candidaţii care nu realizează confirmarea locului vor fi declaraţi respinşi.

 

 Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.7656 sec.