Română english français

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România

Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021

FACULTATEA DE DREPT

MOBILITĂŢI DE STUDIU 2018-2019

în domeniul drept

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport

(90% înainte de plecarea în mobilitate + 10% după întoarcerea din mobilitate)


CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de studiu SEE, studenţii trebuie:

  • Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Drept, nivel licenţă / master / doctorat;
  • să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B2;
  • să fie integraliști la momentul selecției;
  • să aibă media anilor de studiu min. 7,50 la momentul selecției;
  • să obţină minim nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate;

Pot participa la selecție și foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu și/sau practică Erasmus+ și SEE.

NU POT PARTICIPA LA ACEASTĂ SELECŢIE:

- Studenții în anii terminali.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

  1. Curriculum Vitae (redactat în limba engleză)
  2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată)
  3. Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licență și master, dacă este cazul (de la Secretariatul Facultății)
  4. Certificat de limbă engleză:

- nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B2) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B2, pentru care se acceptă orice punctaj;

- excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă.

  1. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de studiu SEE, fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, universitatea primitoare, tipul şi durata stagiului.

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

(a) o copie a permisului de şedere;

(b) o adeverinţă de la Secretariatul Facultății, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

c) interviu - 40% din punctaj;

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj.

e) puncte suplimentare - 20% (studenti de etnie romă)

În situația în care doi studenți au același punctaj, prioritate va avea studentul care nu a beneficiat de un stagiu SEE (în anii academici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016).

Modalitatea de contestație:

Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro).

În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare.

CALENDARUL SELECŢIEI:

27.04. 2018

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

27.04.2018-14.05.2018

(între orele 12-14)

Depunerea dosarelor de candidatură

(Sala Secretariatul Facultății de Drept, Corp A, etaj 1)

7.05.2018

(orele 10-12)

Prezentarea programului SEE

(Sala Amf. I.1, Corp A, etaj 1)

15.05.2018

(orele 13)

Interviul

(Sala de Consiliu a Facultății de Drept, Corp A, etaj 1)

18.05. 2018

(orele 12)

Afișarea rezultatelor selecției

(Sala Avizierul Facultății de Drept, Corp A, etaj 1)

Stagii conform acorduri

Cod Erasmus

Nume institutie

Tara

Tip de mobilitate

Numar studenti

Durata

Domeniu de studiu

Nivel de studii

IS BORGARN01

Bifrost University

NO

Studiu

2

10

Law (42)

1

N BERGEN01

University of Bergen

NO

Studiu

2

10

Law (42)

1,2




Pentru informații suplimentare:

Alexandra Teodorescu, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat –alexandra.teodorescu@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)
Coordonator SEE Olga-Andreea Urda

Email:

tel: 0232201268

Afișat astăzi, 27.04.2017



Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.