Română English Français

ÎN CADRUL PROCEDURII DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT DE CONFERENŢIAR, POZIŢIA 7, DOAMNA NICOLETA RODICA DOMINTE VA SUSŢINE PE DATA DE 25 IANUARIE 2021, ORA  14.00 PRELEGEREA CU TITLUL „DREPTURILE MORALE DE AUTOR„ PE PLATFORMA CISCO WEBEX. Meeting link: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m5ee43b7a2a2527fd5288713e06a8f20a         PREŞEDINTE COMISIE, Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

Şedinţa inaugurală a Cercului de Criminalistică "Aurel Ciopraga" va avea loc joi, 17 decembrie, ora 18, pe Cisco Webex, la adresa CerculdeCriminalisticaAurelCiopraga https://uaic.webex.com/meet/AncutaElenaFrant | 1217781913 Access code: 121 778 1913 Tema şedinţei de cerc: "Cercetarea la faţa locului - eternul început" Invitat: expert Gabriel Dumitru Păduraru, Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi Moderator: lect. dr. Ancuţa Elena Franţ, coordonatorul Cercului de Criminalistică "Aurel Ciopraga" . 

Cercul de Drept Administrativ „I.G. Vântu” și Cercul de Drepturile Omului „René Cassin” vă invită la conferința „Biserica, familia și administrația. Compatibilități, restricții și dileme în vremuri pandemice” susținută de Pr. Conf. dr. Constantin Valer Necula, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Conferința va fi moderată de d-nul conf. dr. Dan Constantin Mâță și d-na lect. dr. Alina Mirabela Gentimir Data: 15.12.2020. Ora: 18. Modul de desfășurare: on-line, prin platforma Webex Detalii conectare: https://uaic.webex.com/meet/CerculdeDreptAdministrativDrepturileOmului…

Meeting link: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m3aa0341179703bc2dafdabe2e9f68727 Meeting number: 121 729 6326 Password: Ypsm83cKGz8

Invitație, Cercul de drept civil european Dimitrie Alexandresco Ședința de cerc care se va desfășura sub titlul „O călătorie în lumea donației și testamentului” dorește să realizeze o analiză comparativă a testamentului și a donației prin prisma a trei sisteme de drept: continental-european, musulman și mixt. Călătoria prin cele trei sisteme de drept la care ne invită colega noastră Mădălina-Gabriela GUȚĂ poate fi asemănată cu o odisee modernă, pe parcursul căreia ne vor fi prezentate și analizate asemănările și deosebirile…Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.