Română English Français

  EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! Sau, mai bine, TESTAMENT! și magia juridică se împlinește. O sferă largă ni se înfățișează: capacitate/incapacitate, consimțământ, dol, discernământ, formă, legat, revocare voluntară expresă, revocare voluntară tacită, contrarietate, incompatibilitate,  legat, dezmoștenire, execuțiune, caducitate, rezervă, cotitate disponibilă, imputare, calculul masei succesorale, reducțiune, raport. Mai simplu ar fi: AVADA KEDAVRA!  dar... nici că te lasă dreptul. Chiar el, dreptul succesoral, care ar dori prin pletora de construcții mai sus în mare grabă amintite să recupereze…

Săptămâna masteratelor la Drept, 2021

luni 10 mai 2021 (Data eveniment)

Secțiunea: Drept European și Drept internațional: Miercuri, 12 mai, 15:00 – 18:00.   Moderatori: Alexandru Mihai Scurtu, Manuela Ojica   1. Biliuti Dan Simion - Rolul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în combaterea erodării bazei impozabile 2. Dumitrache Ionela-Claudia - Aspecte conceptuale cu privire la problematica evitării dublei impuneri fiscale 3. Gafița Bianca-Ionela - Libera circulație a operelor sau constrângeri normative ale dreptului de autor în spațiul Uniunii Europene 4. Ojica Manuela - Răspunderea internațională în domeniul protecției mediului…

Table-ronde internationale, 29.04.2021

joi 29 apr 2021 (Data eveniment)

"L'importance de l'approche interdisiciplinaire dans la valorisation du principe de l'Etat de droit et de la protection des droits de l'homme" Coordonator: lector dr. Snejana Sulima

Conferință internațională: FOSIDHUS, 1st edition, 2021

sâmbătă 24 apr 2021 (Data eveniment)

Invitație: Vă invităm să participaţi la Conferinţa Internaţională “Criminalistica şi contribuţia sa la dezvoltarea societăţii umane” / International Conference “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS), care va avea loc online, pe data de 24 Aprilie 2021. Prezentarea generală a evenimentului: În spiritul celor 8 Conferinţe Naţionale de Criminalistică organizate anterior şi care s-au bucurat de un real succes, în anul 2021 Facultatea de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi (INEC…

Legal Corner Conference. 22.04.2021

joi 22 apr 2021 (Data eveniment)

The concept reunites scholars from all over the world, friends of our Faculty within a small lecture. “The protection of human rights in Europe: a challenge shared by national courts and the European Court of Human Rights” Guest speaker: professor Paul Lemmens Meeting link:https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m1eb2030b7dad2af7425ede25be27148a Meeting number:121 299 8809Password:Jqc7M3mBqw7Host key:518175

Într-o zi de joi, pe 22 aprilie 2021 de la ora 18, vă invităm la o nouă ședință de cerc în cadrul căreia colega noastră, domnișoara Diana-Mihaela Năstase, ne va povesti despre liantul inexorabil dintre arta literară și drept în argumente juridice țesute pe o canava beletristică.  Dacă “cea mai răspândită metaforă prin care se descrie o carte este cea a lumii”, după cum ne spune doamna Ioana Pârvulescu, putem considera că arta literară poate cartografia o autentică dimensiune a…

Nedemnitatea succesorală este una dintre instituțiile dreptului de moștenire care au beneficiat prin Codul civil 2009 de o amplificare sensibilă a importanței și de o revizuire fundamentală a întregului său eșafodaj, de la sensul existenței și până la regimul său juridic. O transformare atât de importantă generează în mod natural divergențe în analiza și interpretarea textelor. Sub conducerea colegei noastre Iustina Andra Zgîrcea, Cercul de drept civil european Dimitrie Alexandresco vă invită la ședința de cerc  „QUI TOTUM VULT TOTUM…Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.