Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR)

IN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE DORESC SĂ SE TRANSFERE DE LA O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA ALTA(IFR)

luni , 01 februarie 2021
luni , 01 februarie 2021 (actualizat)

CERERILE DE TRANSFER PENTRU STUDENŢII DIN ANII I-III SE VOR DEPUNE SCANAT PE EMAIL  - secretariatifr.drept@uaic.ro - NUMAI IN PERIOADA  15 – 16 FEBRUARIE 2021.

TRANSFERUL DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ SE APROBĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII:

1. SĂ AIBĂ CALITATEA DE STUDENT LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII

2. ÎN LIMITA CAPACITĂŢII DE ŞCOLARIZARE PENTRU SERIA RESPECTIVĂ

3. STUDENTUL TREBUIE SĂ FIE INTEGRALIST (PENTRU ANII II-III PE TOATE SEMESTRELE)

 

TRANSFERUL DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ SE APROBĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII:

1. SĂ AIBĂ CALITATEA DE STUDENT LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII

2.ÎN LIMITA CAPACITĂŢII DE ŞCOLARIZARE PENTRU SERIA RESPECTIVĂ
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.