Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Studii de masterat: depunere diplomă de licenţă şi supliment la diplomă

marți , 10 martie 2020
marți , 10 martie 2020 (actualizat)

Studenţii înmatriculaţi la studii universitare de master, absolvenţi de alte universităţi decât Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, sunt rugaţi să depună urgent, la Secretariat, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, original şi copie xerox.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.