Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2020 - EURO 200

marți 22 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

În atenția studenților care doresc să aplice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea  stimulării achiziţionării de calculatoare, prin Programul EURO 200 Documente necesare întocmirii dosarului: Cerere tip (document atasat "model_cerere_euro_200.doc"); Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului; Copii ale certificatelor de naștere sau ale…

REZULTATE - EXAMEN DE LICENŢĂ - 14 februarie 2022 - proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public"

miercuri 16 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (16 februarie 2022, ora 13.30).Contestațiile se pot trimite prin email la adresa , semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.Prin contestația la rezultate se poate solicita doar…

BAREM - EXAMEN DE LICENŢĂ - 14 FEBRUARIE 2022 (proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public") + minută contestaţii barem

miercuri 16 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea de Drept EXAMEN DE LICENŢĂ – Proba scrisă SESIUNEA FEBRUARIE 2022       ANUNȚ CONTESTAŢII   Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (14 februarie 2022, ora 15.30). Pentru contestaţii se va utiliza…

SESIUNE DE RESTANTE SI MARIRI 11 - 17 februarie 2022

vineri 04 feb 2022 (Publicat/Actualizat)

În atenţia studenţilor Facultăţii de Drept care doresc să se transfere de la o formă de învăţământ la alta (an univ. 2021-2022)

duminică 30 jan 2022 (Publicat/Actualizat)

CERERILE DE TRANSFER PENTRU STUDENŢII DIN ANII I – III SE VOR TRIMITE PE MAIL NUMAI ÎN PERIOADA  11 – 14 FEBRUARIE 2022 (model ataşat). Studenţii înmatriculaţi la IF vor trimite cererea semnată pe mail   secretariatzi.drept@uaic.ro Studenţii înmatriculaţi la IFR vor trimite cererea semnată pe mail secretariatifr.drept@uaic.ro CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI…

ANUNŢ PENTRU REÎNMATRICULĂRI ŞI REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE, SEMESTRUL AL II-LEA

joi 27 jan 2022 (Publicat/Actualizat)

ANUNŢ PENTRU REÎNMATRICULĂRI ŞI REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, FEBRUARIE 2022    Reînmatricularea/reînscrierea în anul universitar 2021-2022, semestrul al II-lea, se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) în perioada 10‑11 februarie 2022 prin completarea formularului de reînscriere şi ataşarea tuturor documentelor necesare, în format pdf. Absolvenții…

În atenţia studenţilor de la IF şi IFR (studenţi la o altă facultate) - echivalarea note (cerere)

miercuri 19 jan 2022 (Publicat/Actualizat)

În atenţia studenţilor de la IF şi IFR (studenţi la o altă facultate)   Studenţii care frecventează în paralel cursurile altei facultăţi şi doresc echivalarea notelor la anumite discipline din planul de învăţământ, pot trimite o cerere scanata în pdf  la adresa de email - secretariatzi.drept@uaic.ro (pentru studenţíi de la IF) şi secretariatifr.drept@uaic.ro (pentru…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.