Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Tabere studențești

Nou: joi 07 iul 2022 (Publicat/Actualizat)

Anul universitar 2021 - 2022 Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021-2022;…

Inregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2022-2023

Nou: miercuri 06 iul 2022 (Publicat/Actualizat)

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2022-2023 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 15 iulie 2022. Pentru candidaţii care vor deveni studenţi în anul I de studiu…

REZULTATE DISERTATIE DREPT EUROPEAN - EXTENSIUNEA BALTI

Nou: luni 04 iul 2022 (Publicat/Actualizat)

REZULTATE FINALE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ sesiunea iunie-iulie 2022

Nou: luni 04 iul 2022 (Publicat/Actualizat)

Rezultate la examenul de disertaţie

Nou: vineri 01 iul 2022 (Publicat/Actualizat)

REZULTATE - EXAMEN DE LICENŢĂ - 27 iunie 2022 - proba 1 - "Instituţii fundamentale în dreptul privat şi dreptul public" + rezultat contestaţii note proba 1

Nou: joi 30 iun 2022 (Publicat/Actualizat)

Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (29 iunie 2022, ora 16.15).Contestațiile se pot trimite prin email la adresa , semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.Prin contestația la rezultate se poate solicita doar…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.