Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Orar cursuri IF (ZI) 2017-2018 - semestrul II (22.02.2018)

joi , 15 februarie 2018
joi , 29 martie 2018 (actualizat)

Vă rugăm să verificaţi periodic orarul, deoarece pot surveni modificări (aveţi data ultimei actualizări în antet)!!!

În atenția anului  IV,

Orele de practică se vor desfășura modular. Primele 7 săptămâni se vor desfășura sub coordonarea profesorilor D. Nastas și M. Popescu, urmând ca din săptămâna 8 a semestrului, practica să se desfășoare sub coordonarea prof. C. Luca.

Pentru desfășurarea optimă a acestor ore, studenții sunt rugați să urmărească programarea aferentă săptămânilor, după indicațiile de mai sus.


Legendă:

Săptămână impară - prima săptămână (pară - a doua săptămână)

- Amfiteatrul I.1 (Paul Demetrescu) –parter - Intrare principală – stânga (după ușă pe coridor) – capăt coridor - dreapta
- Amfiteatrul III.9 (Matei Cantacuzino) (etaj II) - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – pe scări – parter(I.1) respectiv etajul II (III.9)
- Amfiteatrul P10 (Dimitrie Alexandrescu) și Sală seminar Traian Ionașcu - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –stânga – stânga - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
- Intrare secundară (stație autobuz) - Sala Paşilor Pierduţi - coridor de lângă scările spre Rectorat
- Amfiteatrul M. Eliescu, Laborator Criminalistică - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – stânga; - Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga
- Laborator Informatică , S1(sală seminar), S2(sală seminar), Sala ELSA, Birou relaţii internaţionale - Intrare principală - în spatele Registraturii (stânga) –se coboară - demisol – în fața scărilor - Sala Elsa – stânga
- Intrare fântâna arteziană – (demisol) – dreapta – stânga –capăt hol după ușă –stânga
- S4 (sală seminar) - Corp B (FEEA) prima la dreapta ; la primul rând de uşi cu geam termopan de pe stânga se coboară 2 etaje; în holul în care se intră se face stânga
- S6(sală seminar) - Intrare principală, dreapta pe lângă Catedra de Germană, Facultatea de Litere
- Amfiteatrul II.6 - Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul 1 –înainte –stânga - stânga ; Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul 1 – stânga - după - -Secretariatul Facultăţii de Matematică - stânga – înainte
- Sală seminar Vespasian Pella – Intrare principală – stânga (pe ușa de lângă registratură) – pe scări –etajul III –înainte – stânga – capăt coridor - stânga ; - Intrare fântâna arteziană (demisol) – pe scări etajul la etajul III – dreapta
CSE-1 - Centrul de Studii Europene (În faţa căminului C5, lângă terasa "La balena", parcul Titu Maiorescu)

Detalii suplimentare localizare săli !!!!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.