Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Liste preliminare BURSE, semestrul I, an universitar 2020-2021

marți , 10 noiembrie 2020
joi , 12 noiembrie 2020 (actualizat)

IMPORTANT

CUANTUMUL burselor este:

Bursă de MERIT: 730 lei

Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI

Bursa PARȚIALĂ de studiU: 580 lei

Bursa SOCIALĂ: 580 lei

Listele afisate sunt rezultatul aplicarii prevederilor Regulamentului de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material.

Fondul de burse a fost impartit pe ani si specializari, in conformitate cu numarul de studenti si a aplicarii criteriilor de departajare, propuse si avizate de catre Consiliul Facultatii in desinta din data de 9.10.2020 si aprobate de catre Biroul Executiv al Consiliului de Administratie al UAIC (nr. 1SA/15.10.2020).

Comisia de analiza, evaluare dosare si atribuire burse s-a intrunit in data de 10.11.2020 si a procedat la alcatuirea listelor, in baza criteriilor regulamentare:

- Limita fondurilor disponibile rezultate in urma impartirii pe ani si specializari,. Proportional cu numarul de studenti

- Aplicarea critreriilor de departajare

Studenții care urmează, în paralel, două specializări si care se regăsesc pe listele de burse la ambele, trebuie să opteze:

a). pentru bursa care are un cuantum mai mare (exemplu: La FEAA e pe listele la burse integrale iar la Drept pe listele la bursa parțială, va opta pentru cea de la FEAA)

b). dacă la ambele specializări/facultăți se afla pe listele de burse, va rămâne pe listele finale și va primi bursă de la specializarea/facultatea unde se află la buget/unde are actele depuse în original.

În ambele situații, studentul este obligat să anunțe URGENT ambele facultăți despre opțiunea lui, pentru a se evita inadvertențele din listele finale ale celor două facultăți. BURSELE NU POT FI CUMULATE LA DOUA SPECIALIZARI/FACULTATI (nici cele de studiu, nici cele sociale).

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Ca urmare,

  • CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: taxe.drept@uaic.ro
  • Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.
  • Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

Eventualele CONTESTAȚII, scrise si motivate, se pot depune:

  • pe adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro
  • Termenul de depunere: 24 ore de la data și ora afișării (până la data de 11.11.2020, ora 12:00
  • După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC.

In atentia studentilor care au depus dosare pentru burse sociale:

- Bursele sociale au fost acordate respectandu-se alocarea a 30% din fondul total de burse, pentru aceasta categorie de burse. In acest sens, 30% inseamna 99 de burse sociale care pot fi acordate in acest semestru

- Prioritizarea, conform prevederilor regulamentare, este cea care apare si pe listele afisate: studenti centre de plasament, orfanid e unul sau ambii parinti, dosarele pe criterii medicale si dosarele pe criteriul veniturilor mici.

- Studentii care au depus dosare pe criteriul veniturilor mici nu au motiv de a depune contestatii, intrucat toate dosarele au fost analizate si au fost prioritizate in ordinea crescatoare a acestor venituri mici. Avand in vedere faptul limitarii fondului existent, din cele 187 dosare depuse si inregistrate, doar 99 dosare s-au incadrat in acest fond, respectiv până la suma de 375,58 lei pe membru de familie. Reamintim conditia esentiala a obtinerii burselor: IN LIMITA FONDULUI DISPONIBIL.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.