Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

Liste finale BURSE semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020

marți , 31 martie 2020
marți , 07 aprilie 2020 (actualizat)

Diferențele față de listele preliminare (provizorii) sunt determinate de:
• Retragerea de pe lista studentilor bursieri a d-rei MIRCEA A. CORNELIA-GEANINA – anul I Criminalistică, care a renunțat la bursă, astfel că la specializarea respectivă ŞPAIUC E. ANDREEA primește bursă integrală, în loc de parțială și este adaugată cu bursă parțială d-ra MANDICI V. ALEXANDRA (următoarea studență în ordinea clasamentului respectivei specializări);
• Admiterea contestației studentei MATEI M.C. MARIA-TEODORA – anul II Licență, care, dintr-o eroare materială, nu a apărut ca student Erasmus, astfel că a fost adăugată pe lista cu burse parțiale
• Toate celelalte contestații depuse au fost respinse, ca neîntemeiate, de către Comisia de de analiză, evaluare dosare și atribuire burse

Anunţ anterior

IMPORTANT

CUANTUMUL burselor este:

Bursă de MERIT: 730 lei

Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI

Bursa PARȚIALĂ de studiU: 580 lei

Bursa SOCIALĂ: 580 lei

PERIOADA de acordare a burselor:

  • 17 februarie – 05 iulie (pentru anii terminali: anul IV Licență / anul I masterat – specializările Științe Penale, Dreptul Afacerilor, Criminalistică, Carieră judiciară, anul II – Drept European)
  • 01 Aprilie-30 septembrie (pentru anii non-terminali: anii I, II și III Licență și anul I masterat, specializarea Drept European)

Eventualele CONTESTAȚII se pot depune:

  • pe adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro
  • Termenul de depunere: 24 ore de la data și ora afișării (până la data de 01.04.2018, ora 12:30)
  • După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC.

Studenții care urmează, în paralel, două specializări si care se regăsesc pe listele de burse la ambele, trebuie să opteze:

a). pentru bursa care are un cuantum mai mare (exemplu: La FEAA e pe listele la burse integrale iar la Drept pe listele la bursa parțială, va opta pentru cea de la FEAA)

b). dacă la ambele specializări/facultăți se afla pe listele de la bursa parțială, va rămâne pe listele finale și va primi bursă de la specializarea/facultatea unde se află la buget/unde are actele depuse în original.

În ambele situații, studentul este obligat să anunțe ambele facultăți despre opțiunea lui, pentru a se evita inadvertențele din listele finale ale celor două facultăți.

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Ca urmare,

  • CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: taxe.drept@uaic.ro
  • Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.
  • Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

Diferențele față de listele preliminare (provizorii) sunt determinate de:

·         Retragerea de pe lista studentilor bursieri a d-rei MIRCEA A. CORNELIA-GEANINA – anul I Criminalistică, care a renunțat la bursă, astfel că la specializarea respectivă ŞPAIUC E. ANDREEA primește bursă integrală, în loc de parțială și este adaugată cu bursă parțială d-ra MANDICI V. ALEXANDRA (următoarea studență în ordinea clasamentului respectivei specializări);

·         Admiterea contestației studentei MATEI M.C. MARIA-TEODORA – anul II Licență, care, dintr-o eroare materială, nu a apărut ca student Erasmus, astfel că a fost adăugată pe lista cu burse parțiale

·         Toate celelalte contestații depuse au fost respinse, ca neîntemeiate, de către Comisia de de analiză, evaluare dosare și atribuire burse
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.