Română English Français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

LISTĂ finale CU STUDENŢII CLASAŢI LA BUGET - semestrul II, 2021-2022, studii de licenţă şi studii de masterat

vineri , 04 martie 2022
luni , 14 martie 2022 (actualizat)

LISTELE BUGET POT SUFERI MODIFICĂRI ŞI VOR FI DEFINITIVE IN DATA DE 11.03.2022.   EVENTUALELE SESIZARI CU PRIVIRE LA CLASAMENTUL AFIŞAT VĂ  RUGĂM SĂ LE FACEŢI LA D-na Anca NETEDU, +40 232 201102 interior 2588

 

STUDENŢII CARE SE REGĂSESC PE LISTELE DE BUGET TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA DOSAR DIPLOMA DE BACALAUREAT SI FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL!

 STUDENŢII (LICENŢĂ/MASTER) AU DREPTUL SĂ URMEZE  O SINGURĂ FACULTATE (LICENŢĂ / MASTER) ÎN REGIM DE BUGET CONFORM LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 1/2011 art. 199 :

(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

In listele de buget unii studenti au la observatii ** insemnand ca au urmat sau urmeaza o a 2a facultate dar nu au încă 8 semestre la buget.

STUDENŢII AU OBLIGAŢIA SĂ ANUNŢE  SECRETARIATUL ÎN CAZUL ÎN CARE URMEAZĂ (SAU AU URMAT) O ALTĂ FACULTATE ÎN REGIM DE BUGET

Pentru studenţii care au acelaşi punctaj, criteriile de departajare sunt următoarele :

1.Studentul trebuie să fie integralist în urma sesiunii de examene,

2.Punctajul obţinut din măriri,

3.Punctajul obţinut din restanţe,

4.Punctajul obţinut din notele de la disciplinele obligatorii,

5. Punctajul obţinut în semestrul anterior,

6. Media de admitere

Data afişării: 4.03.2022

 

 

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.