Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

CAZAREA în căminele UAIC pentru anul universitar 2018-2019

marți , 08 mai 2018
marți , 08 mai 2018 (actualizat)

Studenţii de la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepția anilor terminali), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2018-2019, se vor înscrie on-line, prin completarea FORMULARULUI până la data de 15 iulie 2018.

Conform art. 36, din cadrul “Regulamentului serviciilor pentru studenţi”, secţinea “Cazare”, -“studenţii care nu completează tabelul de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti".

  • Înscrierea on-line este OBLIGATORIE, pentru studenții care doresc cazare.
  • Nu vor fi acceptate cereri  de cazare sosite pe e-mail sau care depășesc data limită anunțată pe site.

 Informații NECESARE despre procesul de cazare pentru anul universitar 2018-2019 se regăsesc AICI.




Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.