Română english français

Anunţuri pentru învăţământul cu Frecvenţă (IF)

CAZARE pentru anul universitar 2018-2019 (+ RUNDA a III-a de CAZARE)

miercuri , 08 august 2018
vineri , 28 septembrie 2018 (actualizat)

Extras din REGULAMENTUL DE CAZARE (conținutul tuturor dispozițiilor acestui Regulament poate fi consultat AICI - paginile 33-52)

Art. 6. Pot beneficia de cazare studenţii înmatriculaţi la zi, buget sau taxă, indiferent de ciclul de studii (licenţă, master, doctorat) care NU au domiciliul stabil în municipiul Iaşi.

Art.7. Criteriul principal de acordare a unui loc de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se ia în considerare media obţinută la admitere.

Art. 8. Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare. Aceştia trebuie să fi obţinut minimum 20 de credite la disciplinele studiate în anul universitar anterior.

Art. 9. Studenţii bursieri ai statului etnici români, cu excepţia celor înmatriculaţi în anul I, pot beneficia de cazare în aceleaşi condiţii ca studenţii cetăţeni români.

Art. 10. Studenţii care beneficiau de cazare înainte de a pleca cu o mobilitate de studiu în primul semestru al anului universitar, la întoarcerea la Universitate, redobândesc un loc în cămin.

Art. 11. Studenţii debitori pot fi cazaţi, în limita locurilor disponibile, doar după ce fac dovada achitării debitelor.

Art. 12. Studenţii familişti sunt cazaţi în limita locurilor disponibile, prioritate având familiile în care ambii soţi sunt studenţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

a) studentelor – mame cu copii;

b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15. Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Art. 23. Dispoziţiile de cazare se eliberează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, individual şi personal, pe baza unui document de identitate.

Art. 34. Prin excepţie, studenţilor care au obţinut cazare, dar nu se pot prezenta, din motive obiective, li se rezervă locul în cămin.

Art. 43. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpului anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs; tarifele încasate nu se restituie.

Art. 54. Studenţii care tranzacţionează locul de cazare sunt sancţionaţi cu exmatricularea;
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.