Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

În atenţia studenţilor din serii vechi (actualul an III, an IV și „cursanţi”) din ciclul de studii de licență (restanţa la disciplinele Drept penal – partea generală (I și / sau II) și Criminologie iunie 2020)

marți , 09 iunie 2020
marți , 09 iunie 2020 (actualizat)

În atenţia studenţilor din serii vechi (actualul an III, an IV și „cursanţi”)

din ciclul de studii de licență,

care urmează a susţine restanţa la disciplinele Drept penal – partea generală

(I și / sau II) și Criminologie

în sesiunea din perioada iunie 2020 !

 

Împărţirea pe semestre a materiei / tematicii care urmează a se pregăti pentru reevaluare

 este cea corespunzătoare repartiţiei pe semestre a materiei din actuala programă analitică (an universitar 2019-2020), astfel cum este aceasta afişată pe site-ul facultăţii (Ghidul de studii 2019-2020), indiferent de data restanţei (momentul în care studentul a fost în anul II de studii de licență, sem. 1 și / sau 2), de repartiția materiei pe semestre de la acel moment ori de forma de învăţământ (I.F.-ZI sau I.F.R.) de la acea dată.

Materia din care se va susţine restanţa este numai cea corespunzătoare

actualei reglementări penale a României,

indiferent de legislaţia care era în vigoare la data de la care s-a generat restanţa!

Tipul evaluării va fi: online, scris, sub formă de grilă, pe platforma e-learning (Moodle) a Facultății de Drept. Dată urmează a se fixa și posta de către Secretariat

 

 

Conf. univ. dr. Maria-Ioana Mărculescu-Michinici

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.