Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

În atenţia studenţilor din ciclul de studii de licență, care urmează a susţine restanţa / diferență la disciplina opțională Drept execuțional penal

marți , 09 iunie 2020
marți , 09 iunie 2020 (actualizat)

În atenţia studenţilor din ciclul de studii de licență,

care urmează a susţine restanţa / diferență la disciplina opțională

 Drept execuțional penal , în sesiunea din perioada iunie 2020 !

 

Materia / tematica de avut în vedere pentru pregătirea evaluării / reevaluării

 este cea corespunzătoare repartiţiei din actuala programă analitică (an universitar 2019-2020), astfel cum este aceasta afişată pe site-ul facultăţii (Ghidul de studii 2019-2020), indiferent de anul actual de studiu sau de forma de învăţământ (I.F.-ZI sau I.F.R.).

 

Tipul evaluării va fi: online, scris, sub formă de grilă, pe platforma e-learning (Moodle) a Facultății de Drept. Dată urmează a se fixa și posta de către Secretariat

 

 

                                                                    

Lect. univ. dr. Mihai Dunea
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.