Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

în atenția cursanților IF şi IFR și a studenților IF şi IFR înmatriculați în anii II, III și IV, studii de licență şi master anul II Drept European în anul universitar 2020-2021 (refacere activitate de seminar și cu promovare)

miercuri , 04 noiembrie 2020
miercuri , 04 noiembrie 2020 (actualizat)

Prin decizie a Biroului Executiv al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cursanții  și studenții înmatriculați în anii II, III și IV, studii de licență, în anul universitar 2020-2021, care au de susținut examene de restanță la discipline de studiu din ani inferiori / anteriori și care doresc susținerea acestor reevaluări în anul universitar 2020-2021, vor reface activitatea de seminar și cu promovarea acesteia (anunţul nu îi vizează şi pe studenţii reînmatriculaţi cărora li s-au echivalat notele de promovare la anumite discipline din anii anteriori).

În acest sens, pentru disciplinele cu predare în semestrul I (fiind luat ca punct de referință planul de învățământ al anului universitar curent, indiferent de situația existentă la momentul la care a fost generată restanța) – pentru care reevaluarea va putea avea loc în sesiunea din februarie 2021 – persoanele vizate și interesate în acest sens vor lua legătura (prin email) cu titularii (actuali) ai activităților de curs de la disciplinele în cauză, în vederea determinării modalității concrete de refacere și promovare a activității de seminar corespunzătoare și a stabilirii unui grafic aferent.

De principiu, refacerea activităților de seminar va avea loc prin intermediul sistemului evaluării pe parcursul semestrului, prin susținerea și promovarea a minim două teste din materia / tematica / bibliografia corespunzătoare actualei fișe a disciplinei (an univ. 2020-2021, sem. I) – fiecare titular de disciplină urmează a stabili condițiile concrete de refacere și promovare a activității de seminar, în corelare cu standardele indicate în fișa actuală a disciplinei.

În vederea refacerii valide a activității de seminar, cursanții și studenții aflați în această situație urmează a se asigura că pot face dovada plății taxei corespunzătoare, de refacere a activității de seminar (prin anexarea la mesajul de contactare a titularului cursului a unei copii scanate / fotografii a chitanței care atestă achitarea integrală a taxei aferente acestei operațiuni).

 

Iaşi, 28.10.2020                                                               Biroul executiv al Facultăţii de Drept

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.