Română English Français

Anunţuri pentru IF şi IFR

Alegere lucrare de licenţă pentru studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2019-2020) (I.F. / I.F.R.) - Drept penal – partea generală / Criminologie

miercuri , 19 februarie 2020
miercuri , 19 februarie 2020 (actualizat)


Studenţii din actualul an III de studiu (an universitar: 2019-2020) din ciclul de studii de Licență (I.F. / I.F.R.), care doresc să opteze pentru o lucrare de licenţă la disciplina Drept penal – partea generală  sau la disciplina Criminologie, (coordonator științific – d-na. conf. univ. dr. Maria-Ioana Mărculescu-Michinici) în vederea susținerii acesteia
în sesiunea de Licență din vara anului 2021, sunt aşteptaţi SÂMBĂTĂ, 29 februarie 2020, la ora 1230,  în SALA ELSA (sala de procese simulate), pentru manifestarea opțiunii.
Opţiunile se vor efectua în limita locurilor disponibile – anume: 20 locuri pentru studenții de la I.F., 5 locuri pentru studenții de la I.F.R. – la nevoie, cu identificarea şi aplicarea unor criterii de departajare, precum: preselectarea pentru participarea la proba științifică de Drept penal din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept, notele obţinute la evaluările finale susținute în materie penală în anul al 2-lea, participare la procese simulate în materia dreptului penal, implicare în activitățile organizate cu ocazia Zilelor masteratelor de la Drept sau în organizarea unor comunicări / conferințe ș.a. în domeniul științelor penale.

Conf. univ. dr. Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.