Română english français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Rezultate Proba 1, examen de licenţă, sesiunea februarie 2018 + Anunţ şi motivare contestaţii la barem + Anunţ soluţionare contestaţii note

miercuri , 14 februarie 2018
luni , 14 mai 2018 (actualizat)

15 februarie 2018, ora 15.00

În urma recorectării manuale a lucrărilor cu privire la care s-au formulat contestaţii la notare, acestea au fost respinse, notele acordate iniţial fiind corecte.

Prin urmare, rezultatele la proba scrisă a examenului de licenţă din data de 12 februarie 2018, afişate la data de 14 februarie 2018, ora 14.00, rămân ca rezultate definitive.

-------------------------------------------------------------

Afişare rezultate Proba 1: 14.02.2018 ora 14.00

Contestațiile la notele de la proba 1 se pot depune la secretariat sau se pot trimite pe email drept@uaic.ro în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

În cazul în care sunt trimise pe e-mail contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului.

-------------------------------------------------------------

14 februarie 2017, ORA 13.00
IN URMA ANALIZĂRII CONTESTAŢIILOR LA BAREM FORMULATE, RAPORTAT LA MOTIVELE INVOCATE DE CONTESTATORI, TOATE CONTESTAŢIILE AU FOST RESPINSE. MOTIVAREA RESPINGERII CONTESTAŢIILOR ESTE AFIŞATĂ SEPARAT.


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.