Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

PV privind soluţionarea contestaţiilor la baremul probei scrise a simulării examenului de licenţă

marți , 14 mai 2019
marți , 14 mai 2019 (actualizat)

PROCES VERBAL din 13.05.2019 privind soluționarea contestațiilor formulate la testul grilă din cadrul probei scrise a simulării examenului de licență din data de 09.05.2019

Analizând contestațiile depuse, comisia a constatat și hotărât următoarele:

Au fost depuse 3 contestații cu privire la întrebarea nr. 3 G1, 9 G2, 9 G3, 3 G4

În urma analizării contestațiilor, comisia a hotărât admiterea acestora, în sensul în care va fi punctată ca fiind corectă atât varianta de răspuns a), cât și varianta de răspuns b).

Pentru a lua această hotărâre, comisia a avut în vedere că enunțul întrebării („X îi vinde lui Y un apartament, sub rezerva ca X să obţină în termen de 3 luni un loc de muncă în capitală”) poate fi interpretat atât în sensul în care de evenimentul viitor și nesigur depinde eficacitatea obligației (ceea ce ar face ca respectiva condiție să fie suspensivă), cât și în sensul în care îndeplinirea condiției ar determina desființarea obligației (prin raportare la dispozițiile art. 1401 alin. (2) C. civ., care prezumă că o condiție este rezolutorie ori de câte ori scadența obligațiilor principale precedă momentul la care condiția s-ar putea îndeplini).

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.