Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

LICENŢĂ IULIE 2020

marți , 09 iunie 2020
marți , 09 iunie 2020 (actualizat)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ

18 - 19 iunie 2020 - pentru studenţii integralişti
23 -25 iunie 2020 (pe 25 iunie doar până la ora 12) - pentru studenţii care au devenit integralişti după sesiunea de restanţe

• Înscrierea se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro - formularul va fi activ în perioada 18 - 25 iunie 2020 ora 12.00) prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf
• Absolvenţii din seriile anterioare (2019, 2018, 2017...etc.) vor solicita accesul pentru înscrierea la licenţă de la informaticianul facultăţii la adresa

ACTE NECESARE:

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian - lucrare de licenta.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).

- fişă înscriere
- copie după certificatul de naştere
- copie după certificatul de căsătorie /documentul care atestă schimbarea numelui/hotărâre adopţie, actul administrativ de schimbare a numelui împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situaţii - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele
- cerere adresată domnului Decan privind adăugarea numelui de căsătorie - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele
- copie după cartea de identitate
- copie după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu (pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2010 inclusiv, cetăţeni români şi 2015 inclusiv, cetăţeni străini)
- lucrarea de licenţă
- declaraţia de autenticitate semnată de către absolvent şi de către coordonatorul lucrării
ATENŢIE! Completaţi din timp declaraţia şi obţineţi semnătura coordonatorului lucrării!!!!
- copia chitanţei pentru repetarea examenului de licenţă (unde este cazul). Taxa pentru repetarea examenul de licenţă este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la taxa de şcolarizare/reexaminare sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu se vor putea înscrie la examenul de licenţă.EXAMENUL DE LICENŢĂ SE VA SUSŢINE ÎN PERIOADA 30 IUNIE – 4 IULIE 2020
(Proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi proba 2 de prezentare şi susţinerea a lucrării de licenţă)
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.