Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Eliberare adeverinţe de absolvire, licenţă şi disertaţie februarie 2020

luni , 24 februarie 2020
luni , 24 februarie 2020 (actualizat)

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau altei persoane doar cu procură notarială, începând cu data de 25 februarie 2020, de la Secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul.

Absolvenţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la secretariat, în cazul în care nu aţi primit, deja, în momentul înscrierii la licenţă/disertaţie). 

 

Foarte important:

Verificaţi datele din adeverinţă şi semnalaţi eventuale neconcordanţe.

Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, Barou, INM etc.

Nu o pierdeţi! Această adeverinţă înlocuieşte diploma şi suplimentul de diplomă, până la eliberarea acestora după aproximativ 1 an. Eliberarea unui duplicat va trebui să urmeze procedura valabilă pentru pierderea actelor de studii (anunţ în Monitorul Oficial, timp mai lung de aşteptare).

 
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.