Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

BAREM - SIMULARE EXAMEN DE LICENŢĂ - 10 MAI 2018

joi , 10 mai 2018
luni , 14 mai 2018 (actualizat)

Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (10 MAI 2018 ora 14.15)
Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa .
În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare.
În contestații se va menționa numărul întrebării contestate și varianta de subiect (grila 1,2,3 sau 4). Contestațiile vor fi motivate.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.