Română English Français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

BAREM - EXAMEN DE LICENŢĂ - 1 IULIE 2019 (proba 1 - "Instituţii fundamentale în drept privat şi public")

luni , 01 iulie 2019
miercuri , 03 iulie 2019 (actualizat)

Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișarea acestuia (1 IULIE 2019 ora 14.30)

Pentru contestaţii se va folosi formulatul ataşat şi se va completa un formular distinct pentru fiecare întrebare contestată.

Contestațiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa .

În cazul în care sunt trimise prin e-mail, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare. Fiecare formular de contestaţie va fi scanat separat (fişier distinct pentru fiecare întrebare contestată).

În contestații se va menționa numărul întrebării contestate la varianta de subiect avută (grila 1,2,3 sau 4). Contestațiile vor fi motivate.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.