Română english français

Examene finalizare studii de LICENŢĂ

Examen de licenţă, 12 februarie 2018 - Proba 1 (candidaţii înscrişi, informaţii privind accesul în sală etc.)

joi , 08 februarie 2018
miercuri , 14 februarie 2018 (actualizat)

Proba 1 (scris) – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

12 februarie 2018, între orele 9:00-13:00, Amfiteatrul III.9

 

Toţi candidaţii trebuie să fie prezenţi luni, 12 februarie 2018, în Amfiteatrul III.9 cel târziu la ora 8:30. Accesul în sală se va face NUMAI PE BAZA CĂRŢII DE IDENTITATE SAU A PAȘAPORTULUI (NU pe baza carnetului de student ori a altui act).

Telefoanele mobile vor fi lăsate în afara sălii de examen. În cazul în care acest lucru nu este posibil, telefoanele vor fi predate supraveghetorilor pe toată durata probei scrise.

De asemenea, nu este permis accesul în sală cu cărţi, coduri, suporturi de curs, tablete, ceasuri inteligente, etc. Deținerea oricărui astfel de material sau dispozitiv conduce la eliminarea din examen a candidatului.

Candidații vor avea asupra lor pixuri cu gel de culoare albastră. Candidații pot avea asupra lor o sticlă cu apă.

Timpul de lucru este de 4 ore (9:00-13:00). Pe perioada probei, este interzisă părăsirea sălii fără a fi predată lucrarea.

Baremul va fi afișat după terminarea probei scrise și predarea tuturor lucrărilor. Din momentul afișării baremului, începe să curgă termenul de 24 de ore pentru formularea contestațiilor la barem.

Succes!

 

Afişat: 08.02.2018
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.