Română English Français

Examene finalizare studii de MASTERAT

DISERTAŢIE IULIE 2021 - NOU! Rezultate la examenul de disertaţie

joi , 03 iunie 2021
vineri , 02 iulie 2021 (actualizat)

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

 • 16 - 19 iunie 2021 - pentru studenţii integralişti
 • 23 - 24 iunie 2021 (pe 24 iunie doar până la ora 12) - pentru studenţii care au devenit integralişti după sesiunea de restanţe

Formular înscriere examen de disertaţie(click)

 • Înscrierea se va face online pe platforma elearning (https://elearning.law.uaic.ro) prin completarea formularului şi ataşarea tuturor documentelor în format pdf
 • Absolvenţii din seriile anterioare (2020, 2019, 2018, 2017 etc.) vor solicita accesul pentru înscriere de la informaticianul facultăţii la adresa informatician.drept@uaic.ro

ACTE NECESARE:

Vă rugăm denumiţi fişierele specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian - lucrare de licenta.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).

 • fişă înscriere
 • copie după certificatul de naştere
 • copie după certificatul de căsătorie /documentul care atestă schimbarea numelui/hotărâre adopţie, actul administrativ de schimbare a numelui împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situaţii - pentru absolvenţii care şi-au schimbat numele
 • copie după cartea de identitate
 • copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, diploma de bacalaureat pentru absolvenţii care au fost înmatriculaţi în anul I, înainte de anul 2013 inclusiv)
 • copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă pentru absolvenţii licenţiaţi de la alte universităţi (dacă nu le au la dosar). Aceştia vor trimite copiile şi pe adresa de email secretariatzi.drept@uaic.ro.
 • lucrarea de disertaţie
 • declaraţia de autenticitate semnată de către absolvent şi de către coordonatorul lucrării

ATENŢIE! Completaţi din timp declaraţia şi obţineţi semnătura coordonatorului lucrării!

 • copia chitanţei pentru repetarea examenului de disertaţie (unde este cazul). Taxa pentru repetarea examenului de disertaţie este de 200 lei (se achită la BRD, cod 30).

Studenţii restanţieri la plata taxelor sunt rugaţi să-şi achite debitele, în caz contrar nu se vor putea înscrie la examenul de disertaţie.

LUCRAREA DE DISERTAŢIE SE VA SUSŢINE ÎN PERIOADA 30 IUNIE - 1 IULIE 2021 LA SEDIUL FACULTĂŢII.

Programarea pentru susţinerea lucrării de disertaţie, 30 iunie - 1 iulie 2021

NOU! Rezultatele examenului de disertaţie
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.